Fra og med 1. juli 2006 ønsker Regjeringen Bondevik å gi fedre seks ukers fødselspermisjon, mot fem uker i dag.

At fedre tilbringer mer tid med barna, er med på å fremme likestilling i hjemmet, fremholder barne— og familieminister Laila Dåvøy (KrF) i en pressemelding.