Da den rød-grønne regjeringen dro fra Soria Moria med løftet om å sette i gang forsøk med seks timers arbeidsdag, var det først og fremst småbarnsforeldre med daglig tidsklemme som håpet på bedre tider.

Men forsøksordningen som ble satt i gang i august i fjor, omfatter tvert imot rundt 300 arbeidstakere over 62 år, og da bare i statlige etater.

– Med bare 20 mill. kroner til disposisjon var det begrenset hva vi kunne greie i denne omgangen. Det var ikke realistisk å satse på småbarnsforeldre. Derfor valgte vi å konsentrere forsøksordningen om de eldre arbeidstakerne. Ved å redusere arbeidstiden er det målet å få flest mulig til å stå i jobb til de er 67 år.

AFP-konkurrent?

– Dette kan lett oppfattes som et snedig alternativ til AFP-ordningen?

– Nei, det er det absolutt ikke, sier SV-politikeren.

Forsøksordningen omfatter prester i Nidaros og Borg bispedømme, ansatte i Statens vegvesen, skatteetaten og fylkesmannsembetene. Eksperimentet ble i fjor vår presentert som et «seniorforsøk» og skal vare frem til våren 2009.

Folk kunne for eksempel velge om de ville arbeide bare seks timer om dagen eller å ha fri en fast dag i uken, eller samle opp mer fritid. Ifølge statsråd Grande Røys foretrekker de fleste å fri en bestemt dag i uken.

– Det er viktig å bevare fleksibiliteten og ha ordninger som passer hver enkelt. Men skulle alle velge sekstimersdag, ville det bli problemer, sier hun.

Fornyings— og administrasjonsministeren nevner at det også pågår flere forsøk i private bedrifter med seks timers dag. Det samme gjelder i kommunesektoren.

Savner ikke Valla

– Savner du Gerd-Liv Valla, som hadde sekstimersdagen som den store kampsaken da hun var LO-leder?

– Nei, for jeg oppfatter at LO har et like sterkt engasjement for denne saken som hun hadde.

– Det må være lite gunstig å kjempe for kortere arbeidstid mens vi aldri før har hatt så stor knapphet på arbeidskraft som akkurat nå?

– Dette er ingen motsetning, for det er tvert imot et forsøk på å få flere til å stå lenger i arbeid. Det er også en feilkobling å snakke om «redusert arbeid».

Etter at jeg ble statsråd i 2005 har for øvrig den gjennomsnittlige pensjonsalderen i staten økt med 18 måneder. Det betyr at seniorene ser seg tjent med å stå lenger i arbeid enn før.

Har råd til å kutte

– Er du overbevist om at vi har råd til en så omfattende reform som sekstimersdagen med full lønnskompensasjon?

– Ja, det er jeg. Hver eneste gang det har vært snakk om arbeidstidsreduksjon opp gjennom historien, er det reist innvendinger om at det koster for mye, sier Grande Røys.

Når forsøksordningen er ved veis ende neste vår, skal den evalueres grundig før man bestemmer neste skritt. Får SV sin vilje, og regjeringen fortsetter, er det tid for at også småbarnsforeldre får nyte godt av kortere arbeidstid, lover statsråden. Og da tenker hun konkret på sekstimersdag.

Hva synes du om redusert arbeidstid for eldre? Si din mening her.

FLEKSIBILITET: Heidi Grande Røys (SV) ønsker fleksibilitet. Det blir problemer hvis alle velger kortere arbeidstid, fremfor kortere arbeidsuke.
ØRJAN DEISZ