Ifølge Fiskeribladet blir det første møtet mellom representanter for EU og norske myndigheter avviklet allerede førstkommende mandag.

Torsdag fikk norske myndigheter listen over de seks selskapene som først skal granskes med sikte på å finne beviser for dumping.

De seks er Lerøy Seafoods, Marine Harvest, Cermaq, Norway Royal Salmon, Norwell og Seaborn. Selskapene står for 60 prosent av norsk produksjon av laks.

EU har lenge holdt Norge på pinebenken med en ny mulig dumpingundersøkelse der målet er å finne dokumentasjon for at Norge produserer laks med tap og deretter dumper fisken i EU-markedet.

Til tross for at flere land har vært kritiske til EUs handlemåte, har altså kommisjonen likevel besluttet å gå i gang med granskingen. De kritiske landene benytter alle norsk oppdrettslaks i sin foredlingsindustri.

Ifølge Fiskeribladet vil den nye granskingen ta mellom ni og 15 måneder å gjennomføre.

Resultatet av den forrige undersøkelsen førte til at EU påla nesten hele norsk oppdrettsnæring straffetoll med satser opp til 24 prosent.

Norske selskap har klaget denne straffetollen inn for EU-domstolen og dommen er ventet i løpet av sommeren.

Norge har dessuten hevdet at EUs antidumpingtiltak er i strid med Verdens handelsorganisasjon (WTO) der et tvistepanel vil treffe en avgjørelse i nær fremtid.