Karanteneutvalget har gitt Hanssen karantene til og med 20. april neste år.

— Jeg er glad for at Karanteneutvalget har fattet vedtak om karantene og saksforbud i tråd med det jeg selv ba om, sier Bjarne Håkon Hanssen til NTB.

Utvalget avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen og ved oppstart av næringsvirksomhet.

Interessekonflikt

«En overgang til privat næringsvirksomhet hvor blant annet helsesektoren er et av saksfeltene innebærer at det foreligger en konkret forbindelse mellom Hanssens tidligere ansvarsområder og interessene til First House AS. (...) Når Hanssen skal arbeide som rådgiver i et selskap som kan omfatte disse saksfeltene foreligger det videre særlige forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen generelt dersom Hanssen ikke ilegges karantene,» heter det blant annet i begrunnelsen fra Karanteneutvalget.

Forbudt Karantenen betyr at det er kontaktforbud mellom Hanssen og First House. Den eneste kontakten som tillates er kontakt av helt praktisk art nært opptil tiltredelsestidspunktet som er nødvendig for å forberede tiltredelsen.

Utvalget legger til grunn at Hanssen har overholdt informasjonsplikten.

— Det er jeg også svært fornøyd med. Jeg har lojalt fulgt regelverket og vil selvsagt etterleve utvalgets beslutning. Ut over dette har jeg ingen kommentarer til saken, sier Hanssen.

Saksforbudet omfatter alle saker knyttet til Helse- og omsorgsdepartementets og Arbeids- og inkluderingsdepartementets konstitusjonelle ansvarsområde slik det var frem til 20. oktober 2009. Hanssen får full lønnskompensasjon i karantenetiden.

Er karantenen lang nok? Si din mening!