Salten tingrett dømte i 2004 de to til seks måneders ubetinget fengsel for uaktsomt drap. Straffutmålingen ble anket til Hålogaland lagmannsrett, som i juni i fjor reduserte straffen til fire måneders fengsel. Saken gikk videre til Høyesterett, som mandag valgte å opprettholde straffen fra tingretten.

I tingretten ble produsenten og leverandøren av lekestativet også dømt til å betale 400.000 kroner i oppreisning til tolvåringens foreldre. Lagmannsretten reduserte beløpet til 200.000 kroner. Høyesterett valgte mandag å opprettholde lagmannsrettens avgjørelse når det gjelder oppreisningsbeløpet.

Brøt sammen Det var 28. august 2003 at lekeapparatet, der inntil sju barn kunne svinge seg i husker samtidig, brakk sammen på Østbyen skole i Bodø. Lena Markussen Tømmerås fikk tverrliggeren over seg, og døde kort tid senere av skadene.

Etter etterforskning og tekniske granskninger tok Statsadvokaten i Nordland ut tiltale mot både produsent og leverandør for uaktsomt drap, og for brudd på produktkontrolloven.

De to er funnet skyldig i uaktsomt drap etter å ha vist kvalifisert klanderverdig opptreden som igjen forårsaket at tolvåringen døde da apparatet brøt sammen under lek.

Dette er første gang her i landet at det er avsagt en dom for uaktsomt drap mot produsenten og leverandøren av et lekeapparat.

Ubrukelig

Lekeapparatet som Østbyen skole i Bodø kjøpte fra de to i Stavanger for 135.000 kroner, var underdimensjonert og i praksis helt ubrukelig. Bodø kommune reklamerte på stativet da det sviktet allerede første bruksdag. Apparatet ble reparert, men ikke på en tilfredsstillende måte.

En rapport fra Veritas avslørte allerede i tingretten at huskestativet var fullstendig ubrukelig.

Politiet mente at kommunen burde fått et forelegg for ikke å ha vist tilstrekkelig aktsomhet, men nådde ikke fram.