Bull har brukt første nyttårsdag til å samle inn data fra øyeavdelinger landet rundt. Til NTB opplyser han at det så langt er registrert 21 personer med øyeskader. Av disse er seks vurdert som så alvorlige at det vil føre til nedsatt syn og i verste fall blindhet.

Les også: Nytt EU-direktiv åpner for totalforbud

Mennene er mest utsatt for fyrverkeriskader. 20 av de 21 skadde er menn.

– Dessverre er det flere barn blant dem også, forteller Bull.

Den ene kvinnen som ble skadd fikk en splint i det ene øyet da en rakett eksploderte i Bergen. Bull viste tirsdag kveld fram splinten på TV 2 med kommentaren:

– Hun vil neppe beholde synet på det øyet.

Bare seks skadd av raketter

Bull har så langt registrert at bare seks av de skadde ble rammet av de pinnerakettene som nå blir forbudt. Seks andre ble beviselig skadd av batteriene som fortsatt er lovlige.

– For ni av de skadde er det fortsatt uklart hvilken type fyrverkeri som har rammet dem, men det er ikke noe spesielt som tyder på at det er en pinnerakett, sier Bull.

På spørsmål om det nye forbudet vil redusere skadene sier Bull at det ikke er grunnlag for å anta det.

– Vi har så langt registrert 21 skader mens vi i fjor kom opp i 26. Det som vil skje neste år er at om lag like mange vil bli skadd, men da av batteriene eller annet fyrverkeri, sier han.

Vernebriller hjelper lite

Bull mener det er en illusjon å tro at man er trygg med vernebriller. Han nevner ett eksempel fra årets ulykkesserie som viser dette.

Et batteri ble påtent og rakettene gikk i været mens foreldre og barn med vernebriller sto på avstand og betraktet det hele. Et kvarter senere gikk et barn bort til det utbrente batteriet. Da gikk plutselig den siste raketten av og traff barnet med vernebriller midt i ansiktet.

– Du kan tenke deg resultatet, sier Bull.

Han opplyser at skadene er jevnt fordelt på sykehus over hele landet.

– Skadene er prisen vi betaler for dette, sier Bull.

VAKKERT, MEN FARLIG: Raketter blir forbudt i år, men mange av årets skader skyldes bakkefyrverkeri som fremdeles er lovlig, sier overlege og øyespesialist Nils Bull.
Rune Nielsen
HAR SAMLET DATA: Overlege og øyespesialist Nils Bull fastslår at det er flere barn blant de 21 som fikk øyeskader av fyrverkeri i går.