Muligheten for å bytte fastlege på nettet har ført til at flere gjør det. I fjor byttet i alt 329.000 nordmenn fastlege etter eget ønske.

Det er 8 prosent flere fastlegebytter enn i 2005. Den prosentvise økningen er den samme som fra 2004 til 2005. Men etter at Arbeids— og velferdsforvaltningen (NAV) på tampen av 2005 tilbød en selvbetjent nettløsning har tallet på fastlegebytter tatt av.

– Vi tror denne tilgjengeligheten er en viktig årsak til at antall fastlegebytter øker, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

Av de 329.000 som byttet fastlege i fjor, var det hele 190.000 som gjorde det via nettsidene til NAV. Her kan du også kan hente kontaktinformasjon om din egen fastlege og få oversikt over leger som har plass på sine lister.

Fortsatt er det 50.000 nordmenn som ikke har valgt fastlege. De plasseres på en såkalt ubetjent pasientliste, og vil normalt få legetjenester fra vikarleger. Tallet på ubetjente pasientlister har ikke vært så lavt siden ordningen ble innført i 2004.