Færre enn én av ni sparer ferie— og skattepengene. Og spareraten går ned. Bare 9 prosent av oss sparer skattepengene i år, mot 15 prosent i 2005, framgår det av undersøkelsen som er gjennomført av forbrukerøkonom Ellen Dokk Holm i Postbanken.

For de yngste aldersgruppene opp til 35 år er spareviljen lavest (9 prosent) og ønsket om å bruke skattepenger på ferie høyest (29 prosent).