Mannen må også tåle inndragning av 700.000 kroner, som retten mener han har tjent på narkohandel, skriver Fædrelandsvennen.

Kristiansand byrett har ikke funnet noen særlig formildende omstendigheter ved tiltalte. Men ved straffeutmålingen er det likevel tatt et visst hensyn til at han har sittet vel ett år i varetekt, og at han i en lang periode var undergitt restriksjoner som virket sterkt inn på ham og som kan ha påført ham varig psykisk skade.

Ved straffeutmålingen legger byretten vekt på at det gjennom rettssaken og bevisførselen for retten avtegner seg et bilde av en person som har arbeidet systematisk og målbevisst for å tjene raske penger på omsetning av narkotika — uten noen tanke på skadevirkningene.

— De eneste hemninger som er kommet til uttrykk, er knyttet til personlig risiko for å bli tatt, heter det i domsslutningen. Der legger man også til grunn at tiltalte systematisk har bygd opp et kokainmarked som ikke var der fra før.

NTB