Bergenslegens praksis med bruk av blankoresepter ble kjent etter at legesekretæren begynte å skrive ut resepter til seg selv. Dette ble fanget opp i en rutinekontroll fra Helsetilsynet, skriver Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Denne uken ble legesekretæren dømt til betinget fengsel i fem måneder i Midhordland tingrett. Hun ble også fradømt retten til å jobbe som helsepersonell i to år.

Allmennlegen kvinnen jobbet for har mange narkomane pasienter som behandles med Subutex. Siden legen var mye på reise, laget han en bunke halvferdig utfylte resepter med sin signatur på. Slik kunne legesekretæren fylle ut pasientens navn og medikament ved å se på pasientjournalen.

Subutex på bussen

— Politiet reagerer på praksisen med blankoresepter, der legesekretæren i lengre tid har vært pålagt å fylle ut pasientens navn og medisin. Vi tolker det slik at det er en oppgave som tilhører legen, sier politiadvokat og aktor i saken, Rudolf Christoffersen til Bergens Tidende.

Politiet har skrevet brev til Helsetilsynet, og bedt dem se nærmere på saken.

— Dette er en ordning Helsetilsynet må vurdere lovligheten av, understreker Christoffersen.

— Tror du dette er vanlig praksis blant leger?

— Det håper jeg ikke. Jeg har ikke kjennskap til andre saker hvor det har vært en slik praksis. Vi reagerer også på at kvinnen daglig har måttet frakte større mengder narkotiske tabletter og oppbevare dem i sitt eget hjem, sier Christoffersen.

Det var mange innbrudd ved legekontoret - hvor Subutex ble stjålet - som var årsaken til at legesekretæren tok hånd om medikamentene. Hver dag hadde hun medikamenter for flere tusen kroner med seg i en bærepose på bussen. Etter hvert begynte legesekretæren å skrive ut beroligende midler til seg selv.

Får kritikk

Hun skrev ut både Sobril, Apodorm, Mogadon og Somadril til eget bruk. Til sammen skrev hun ut over femti resepter.

Overfor Tidsskrift for Den norske lægeforening bekrefter Helsetilsynet at de har reagert på legens praksis, og at forholdet nå er under vurdering av tilsynsmyndigheten.

Advokat Frode Solberg i Legeforeningen mener det er naturlig at dette vurderes av tilsynsmyndigheten.

— Leger må foreta den medisinske vurderingen ved utskriving av resept. På generelt grunnlag kan jeg si at hvis en lege gir blankofullmakt til sin sekretær, og det blir opp til sekretæren å foreta den medisinske vurderingen, er det i strid med Helsepersonellovens paragraf 5, sier han.

Legen angrer på praksis

Legen sier til Bergens Tidende at han angrer på praksisen med å skrive ut blankoresepter.

— Jeg ser at dette er veldig uheldig. Jeg burde aldri ha gjort det. Men jeg stolte veldig på min sekretær. Hun fylte ut reseptene i mange år, og har alltid vært 100 prosent til å stole på. Dette er uvirkelig, og jeg synes forferdelig synd på henne, sier han.

Legen forteller også at han selv har måttet ta med seg Subutex hjem for å hindre innbrudd på kontoret. Han understreker at Subutex ikke var blant legemidlene kvinnen skrev ut til seg selv.

— Har du nå sluttet å skrive ut blankoresepter?

— Ja, det er klart. Det sier seg selv.