Bostyret i selskapene Møllendalsbakken 9 og Vågen Eiendomsselskap leverte begjæringen om personlig konkurs for selskapenes eier Carl Fredrik Seim i dag. Det får bt.no bekreftet fra bostyrer advo-kat Wigums kontor.

Begjæringen ble levert like før ekspedisjonen i skifteretten stengte klokken 14.00 i dag. Ved henvendelse til Bergen Skifterett får vi opplyst at det ennå ikke er berammet noen skiftesamling i saken.