I går opplyste Høyre-lederen at han har tatt sin beslutning, men foreløpig velger Petersen å holde kortene tett til brystet. Mange i Høyre mener det imidlertid er på høy tid med fornyelse, og at Petersen må slippe nye koster til.

«Jern-Erna» fra Bergen fremheves av en rekke kilder i Høyre som den opplagte etterfølgeren til Jan Petersen.

Ingen av dem BT snakket med, ønsker å fronte hennes kandidatur offentlig på dette tidspunkt. Maktkampen i Venstre skremmer høyrefolkene. Dessuten vil de vente med å tone flagg til Petersen har kunngjort sin beslutning til valgkomiteen.

Masse skryt

Medlem av valgkomiteen, byrådsleder Monica Mæland, gjør regning med at det skjer i månedsskiftet januar-februar.

Formann i Bergen Høyre, Torbjørn Hansen, skryter villig av Erna Solberg:

— Hun snakker et språk velgerne forstår. Erna er dyktig både ideologisk og i praktisk politikk. Hun kommuniserer Høyres politikk svært godt både innad i partiet og ute blant folk. Og hun gjør en suveren jobb som statsråd i et utfordrende departement, sier Torbjørn Hansen. Han understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag om Erna Solbergs kvalifikasjoner, ikke om ledervalget.

Erna Solberg har gjentatte ganger uttalt at hun synes det er hyggelig å bli nevnt, og er smigret over skrytet fra partifeller. Selv om hun ikke har villet røpe hva hun gjør hvis Petersen kaster inn håndkleet, er det en utbredt oppfatning «at hun stiller seg til disposisjon».

Foss eller Solberg

En sentralt plassert kilde fremholder overfor BT at kommunalministeren er den sterkeste kandidaten. Bare finansminister Per-Kristian Foss er av samme format, fremholdes det. Men i en rundspørring Dagsavisen gjorde før helgen, var det ingen som pekte på Foss.

Utsagn fra fylkesledere som «Vi trenger en politiker av Ernas kaliber» og «en grepa dame», må være søt musikk for den markante statsråden.

Leder i Hordaland Høyre, Monica Mæland, ønsker ikke å bli dratt inn i spekulasjonene.

— Som medlem av valgkomiteen er jeg opptatt av at prosessen skal foregå på en ryddig måte. Det er ikke minst viktig når vi ser hva Venstre har stelt i stand, sier Mæland. Valgkomiteen skal ha sitt første møte 10.februar.

Fornyelse

Spekulasjoner går ut på at Solberg og Foss (53) vil gjøre opp lederkampen seg imellom. Kommer de ikke til enighet, kan Petersens avgang utløse en bitter strid mellom nestlederne.

Det taler til Ernas fordel at hun kan representere fornyelse på Høyre-toppen, i motsetning «til den evige toer» Per-Kristian Foss.

Andre arvtakere finnes ikke, selv om miljøvernminister Børge Brende nevnes som en fremtidens mann.

— Brende er definitivt et lederemne, men ikke i denne runden. Hans problem er at han utfordrer mange partifeller med sine stadige inngrep i det lokale selvstyret og privat råderett, gjennom opprettelse av stadig flere nasjonalparker, sier en stortingskilde.

Etter Brende nevnes også parlamentarisk leder Jan Tore Sanner og stortingsrepresentant Trond Helleland som lysende stjerner på den blå Høyre-himmelen.

Jan Petersen vil ikke røpe sin personlige favoritt som etterfølger.

— For en ledelse som har sittet noen år er det alltid en stor fristelse å være med på å styre det meste. Men det er noen fristelser det er viktig å avstå fra, og dette er en av dem, sier Petersen til NTB.

I VINDEN: Erna Solberg kan bli ny Høyre-leder dersom Jan Petersen velger å trekke seg fra vervet.<br/> ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE