En sammenfatning av Pål Schøne og Erling Barth ved Institutt for samfunnsforskning, viser at det har tatt 20 år — fra 1980 til 2000 - å krympe lønnsforskjellen mellom kvinner og menn fra 16 til 13 prosent. Så har det tatt fem år å krympe kjønnsforskjellen fra 13 til 12 prosent, der vi er i dag.

Barth og Schøne har sammenliknet kvinner og menn med like lang utdanning, alder, stillingsprosent og ansiennitet.

-\Mange er forundret over at det går så sent å viske ut lønnsforskjellene når stadig flere kvinner er i jobb og stadig flere tar høyere utdanning, sier Erling Barth.

I dag tar omtrent like mange kvinner som menn høyere utdanning.

Mye av lønnsforskjellene kan forklares med at kvinner og menn jobber i ulike yrker og har stillinger som er ulikt avlønnet.

Yrkesvalg og arbeidsfordeling i hjemmet spiller trolig inn, sammen med både forhandlingsmakt og markedsmakt i arbeidsmarkedet.

-\Det er lite å se av ren kjønnsdiskriminering i den forstand at kvinner og menn i samme stilling i samme virksomhet lønnes ulikt, sier Erling Barth.

-\Lønnsforskjellene øker med utdanning. Hovedgrunnen er at kvinner med høyere utdanning oftere jobber i offentlig sektor enn menn, sier han.

Erling Barth har ingen raske løsninger på hvordan man skal viske ut lønnsforskjellene. Årsaken er at flere årsaker spiller inn samtidig.

Lønnsforskjellene er et uttrykk for det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.

Barth har ikke sett på kjønnsforskjellene i lønn innenfor ulike næringer i privat næringsliv.