LINE NOER BORREVIK

Når unge er mer opptatt av å slå de andre enn av sin egen fremgang, viser det seg at de også utvikler lavere moral. En undersøkelse som er gjennomført blant 550 ungdommer viser at de som gjerne vil være best på for eksempel idrettsbanen eller i klasserommet, også har mindre respekt for spillereglene og autoritetene, og gjerne tyr til juks hvis det står om seieren.

— Den store forskjellen er mellom unge som føler at de mestrer når de er bedre enn andre, altså som er opptatt av å sammenlikne seg med andre, og unge som opplever mestring når de merker egen fremgang. Vi kan stort sett dele store barn og ungdommer i disse kategoriene, med litt variasjoner i graden, forklarer Tor Stornes, som nylig har tatt doktorgrad på temaet.

Større barn

Stornes viser til forskning som hevder at barn plasserer seg i disse kategoriene - konkurranseorienterte og læringsorienterte - først i 10-11-årsalderen. Yngre barn har mindre klare oppfatninger om hva som ligger bak en suksess eller et nederlag.

— Det vi ser blant de større barna er en svært ulik oppfatning av hva mestring og ferdigheter avhenger av, og denne oppfatningen henger sammen med hvordan de ser på seier og tap, sier Stornes.

Naturgitt

De seierskåte unge - de konkurranseorienterte - har lett for å se på ferdigheter som noe naturgitt.

— Ferdighet er som talent, enten har en det eller så har en det ikke. Det er i sterk kontrast til de læringsorienterte unge som mener ferdigheter kan påvirkes og utvikles gjennom trening og hardt arbeid, forklarer forskeren.

Leser ikke

Konkurranseorienterte barn blir langt mer sårbare, fordi de ikke har kontroll over egen suksess. Det er motstandernes ferdigheter som avgjør om man lykkes, og barn som sliter med dette vil ofte utvikle strategier for å beskytte seg.

— Vi kjenner til at unge unnlater å forberede seg til prøver, for å ha noe å skylde på når det går galt. Eller de jukser - for å være først eller best.

Ulovlige snarveier

Ifølge Stornes viser forskningen at ungdom som stadig sammenlikner seg med andre og som har liten tiltro til egne evner, er de som i første rekke «beskytter» seg med å ta noen ulovlige snarveier. Slike ungdommer har lettere for å akseptere lovbrudd generelt.

— Hvis man rettferdiggjør snarveier, juks og løgn tilstrekkelig overfor seg selv, er ikke veien lang til småkriminalitet. Kombinasjonen av lavt selvbilde og sterk konkurranseorientering er farlig. Man kommer fort ut å kjøre når man ikke lykkes i egne øyne, advarer Stornes.

Glad i motstanderne

De læringsorienterte ungdommene, som like opptatt av personlige rekorder som de er seierskåte, har en helt annen innstilling til seier og tap.

— Mens de konkurranseorienterte ser motspillerne som hindringer, vil de læringsorienterte oppleve flinke motstandere som hjelp til selv å bli bedre. De er opptatt av at alle holder seg til reglene, fordi hvis de brytes er det ikke mulig å vite om man er blitt bedre, sier Stornes.

Alle vil vinne

Han understreker at læringsorienterte barn også er opptatt av å vinne. Forskjellen ligger i hvordan man ser på veien frem til en seier. Fordi disse ungdommene kan oppleve en personlig seier selv om de tapte konkurransen, har de forutsetninger for å utvikle langt bedre moral og respekt for andre. En viktig grunn er at de ser på samarbeid og samarbeidsevne som viktig. De ser muligheten for å lære nye ting og dermed bli bedre, når de samarbeider med lagkamerater, klassekompiser eller andre.

— Juks og fanteri vil ødelegge for samarbeidet, og blir derfor ikke akseptert i samme grad, sier forskeren.

TAKLING: Intensiteten i spillet er den samme, og alle vil gjerne vinne, men unge som ikke også ser en seier i sin egen fremgang har lettere for å ty til umoral viser forskning.