Pengene kommer i tillegg til de 6,6 millionene Bråtane så langt har fått utbetalt.

Katrine Bråtane (23) er 100 prosent invalid. Hun ble lammet fra halsen og ned da hun 11 år gammel ble påkjørt av en lastebil på riksveien utenfor hjembyen Risør.

Lastebilen var forsikret i Storebrand, nå If Skadeforsikring. Forsikringsselskapet startet med å tilby henne 250.000 kroner, men i Agder lagmannsrett ble hun i oktober i fjor tilkjente rekordhøye 10.1 millioner i erstatning. Det er det høyeste erstatningsbeløp et trafikkoffer er tilkjent i noen rettsinstans i Norge.

Forsikringsselskapet anket dommen til Høyesterett. Anken gjaldt bare en del av erstatningsbeløpet, penger som var øremerket utgifter til framtidig pleie og omsorg.

Forsikringsselskapet mente det offentlige burde betale disse utgiftene. (NTB)