— Hva har skjedd?

— Da oljeforurensningen ble oppdaget fikk vi ikke tilgang til flyfoto av de franske myndighetene. Heller ingen andre bevis for utslippet ble lagt frem. Nå har vi sett flyfotoene som helt klart viser en stripe med oljeliknende væske i kjølvannet fra MT «Trans Arctic», sier rederkollegene Johan G. Hvide og Lars Helge Kyrkjebø i Seatrans-rederiene til bt.no.

Benektet oljesøl

Det var en fredag i midten av mars 2005 det NIS-registrerte bergenstankskipet MT «Trans Arctic» ble anmodet av et fransk marinefartøy om å gå inn til havnebyen Brest etter at flyobservasjonen kvelden før av et stort angivelig oljeutslipp.

De norske offiserene om bord i det knapt 7000 dødvekttonns kjemikalieskipet fra 1991 benektet den gang at skipet hadde sluppet ut olje. Da utslippet ble oppdaget, var Bergenstankeren på vei fra Blaye i Frankrike til Hamburg i Tyskland. Det observerte oljeflaket var 38 kilometer langt og 80 meter bredt på det bredeste. Det ble sett cirka en nautisk mil vest for MT «Trans Arctic». Da skipet ble undersøkt, fant ingen noen tegn til lekkasje.

Godtar forelegg

Seatrans har fra politimesteren i Hordaland fått et forelegg på 2,8 millioner kroner for å ha utvist manglende aktsomhet og/eller hatt utilstrekkelige rutiner i forbindelse med utslipp av olje/oljeholdig vann fra MT «Trans Arctic» i Biscaya i mars i fjor.

Johan G. Hvide og Lars Helge Kyrkjebø medgir at flyfotoet fra den franske kystvakten som de i ettertid er blitt forlagt viser en tynn oljehinne på sjøen.

— Denne oljehinnen var ikke synlig fra skipet, og rederiets egne undersøkelser har eliminert alle andre mulige kilder til oljesølet, bortsett fra ballastvannet som skipet pumpet ut i henhold til internasjonale regler. Uavhengige eksperter har anslått mengden av oljen på sjøen til cirka 150 liter totalt.

-Vi mener at kilden til oljesølet må være ballastvannet, men har ikke trukket en endelig konklusjon om hvordan det er kommet olje i ballastvannet.

Norsk flagg = norsk rett

Saken skulle opprinnelig behandles for domstolen i Brest, men er i henhold til internasjonale konvensjoner overført til norsk rett ettersom skipet fører norsk flagg.

Størrelsen på forelegget er i norsk sammenheng vesentlig høyere enn det som har vært vanlig for tilsvarende uhell med oljesøl til sjøs, men er i samsvar med størrelsen på bøter idømt av franske myndigheter for tilsvarende forseelser.

— Vi i Seatrans ser meget alvorlig på denne hendelsen, og rederiet beklager at man ved et uhell har forårsaket oljeforurensning. På denne bakgrunn har Seatrans besluttet å vedta forelegget, sier Lars Helge Kyrkjebø og Johan G. Hvide.