Telehuset (Telenor) bak Tinghuset

Vi ba om å få se på en driftssikker datamaskin med et middels prisnivå. Etter at den vennlige selgeren har informert oss grundig om fordelene med hans modell, stiller vi våre spørsmål.

— Hvor lang reklamasjonstid er det på pc-en?

— Fem år etter kjøpsloven. (Rett) Garantien er ett år.

— Hva er forskjellen på reklamasjon og garanti?

— Etter at garantien er gått ut, og du reklamerer, må du kunne bevise at det er en produktfeil som var der, at det ikke er din feil. (Feil)

— Har jeg rett til å bytte den i en ny dersom det er feil på den?

— Nei (Feil) , men hvis det tar en uke å reparere den, så gir loven deg rett til å låne en i mellomtiden (Rett) .

Forbrukerrådet: Butikken tar feil angående forskjellen på garanti og reklamasjonsrett. Garanti er et tilbud fra selger som skal gi bedre rettigheter til kunden enn det loven gir. Hvis ikke dette er tilfelle, kan forretningen ikke benytte betegnelsen garanti. Dessuten er det forretningen som får bevisbyrden for feil som viser seg i løpet av reklamasjonstiden, med mindre det er klart at feilen skyldes kjøperens bruk eller ytre påvirkning, skade og lignende.

Dom: Ikke helt godkjent.

Expert Bonus, Gågaten.

Vi ber om å få se på et kjøleskap med fryser. Selgeren presenterer tre-fire varianter.

— Hvor lang reklamasjonstid er det på kjøleskapene?

— Fem år. (Rett) Dette er jo produkter som skal vare. Garantien er på to år.

— Hvis det viser seg at det er noen feil med kjøleskapet, hva skjer da?

— Reparatøren kommer hjem til deg. Hvis du har forårsaket feilen, må du betale reparasjonen selv. Hvis ikke går det på servicen. (Rett)

— Hvis det må på verksted, hva gjør jeg da?

— Det skjer neppe. Hvis reparatøren ikke kan reparere det hjemme hos deg, vurderer han om det skal byttes i et nytt.

— Betyr det at jeg har rett til å bytte det i en ny?

— Ikke rett, men det kan bli byttet dersom reparatøren finner ut at det er mer økonomisk å bytte enn å reparere det. (Feil)

Forbrukerrådet: Kunden kan kreve en omlevering (bytte til ny av samme modell) i stedet for reparasjon, med mindre det er umulig å omlevere eller dette volder selgeren en urimelig kostnad.

Dom: Ikke helt godkjent.

Elprice, Gågaten

Vi er veldig interessert i digitalkamera. Heldigvis har selgeren forsøkt flere av dem, og vet hvilke som gir de skarpeste bildene og klareste fargene.

— Hvor lang reklamasjonstid er det?

— Ett års garanti og to års reklamasjon, tror jeg. Muligens opp til fem år. Det sjekker vi etterpå, sier selgeren.

— Hvis det viser seg at det er feil på kameraet, hva skjer da?

— Da kommer du til oss med det.

— Har jeg rett til å bytte det i en ny da?

— Nei. Det er bytterett på billigere ting, som en minidisk-spiller. Dette her er kostbare ting. (Feil)

— Hvis reparasjonen tar lang tid, hva gjør jeg da?

— Tar det mer enn en uke, har du krav på å få låne et i mellomtiden. (Rett)

— Husker du å sjekke reklamasjonstiden?

Selgeren går inn på datamaskinen sin, og etter noe leting kommer svaret: ý Inntil to års reklamasjon. (Feil)

Forbrukerrådet: Reklamasjonstiden på digitale kameraer er fem år. Loven gir som nevnt rett til å kreve ny vare i stedet for reparasjon (omlevering). Har du nettopp kjøpt varen, kommer hjem og tester denne og finner ut at den ikke virker, kan du gå tilbake til forretningen og kreve en ny vare. Du trenger da ikke å akseptere en reparasjon.

Dom: Ikke helt godkjent.

Klart Svar (NetCom), ved Svaneapoteket

Vi snakker løst og fast om en håndfull mobiltelefoner som alle koster fra to-tre tusen og oppover.

— Hvor lang reklamasjonstid er det?

— To års reklamasjon og ett års garanti. (Feil)

— Hvis det viser seg at det er noen feil, hva skjer da?

— Verkstedet reparerer den.

— Hvis det tar lang tid å reparere den?

— Da bytter vi den i en ny.

Forbrukerrådet: Reklamasjonstiden er fem år. Dette er bekreftet av Forbrukertvistutvalget i en helt ny avgjørelse. At verkstedet reparerer i første omgang kan være ok, men i tilfellet her har kunden rett på en ny (omlevering).

Dom: Ikke helt godkjent.

Telekiosken, Bergen Storsenter

Vi ber om å få se på en ny Nokia-telefon med fargedisplay. Langt fra blant de billigste mobilene, altså.

— Hvor lang reklamasjonstid er det?

— Ett års garanti og to års reklamasjon. (Feil)

— Hvis det viser seg at det er noen feil, hva skjer da?

— Verkstedet reparerer den.

— Er det noen rett til å bytte da?

— Det bestemmer ikke vi.

— Hvem bestemmer det da?

— Verkstedet. (Feil)

— Hvis reparasjonen tar lang tid, hva gjør jeg da?

— Etter en uke får du låne en telefon. (Rett)

Forbrukerrådet: Kjøper har krav på ny istedenfor reparasjon hvis han foretrekker det. Det er dessuten feil å skyve ansvaret for vurderingen av om det er reklamasjonsrett over på verkstedet. Dette har forretningen ansvaret for.

Dom: Ikke helt godkjent.

Elkjøp, Nordås

Her er vi interessert i fjernsyn. - Hvor lang reklamasjonstid er det?

— Fem år. (Rett)

— Hvis det viser seg at det er noen feil, hva skjer da?

— Da leverer du den inn på service.

— Er det noen rett til å bytte i et nytt?

— Ingen rett, men du kan reklamere på deler som er defekte. (Feil)

— Hvis reparasjonen tar lang tid, hva gjør jeg da?

— Vi har noen tv-er vi kan låne ut. Men det er et visst antall, vi har ikke nok til alle. (Feil)

Forbrukerrådet: Kunden kan kreve omlevering i stedet for reparasjon. Hvis det repareres, kan kunden kreve en låne-tv dersom reparasjon tar mer enn en uke. Om forretningen ikke har et tv å låne ut, blir det nok dessverre deres problem. Kun-den kan da kreve en heving av kjøpet med mindre mangelen er uvesentlig.

Dom: Ikke helt godkjent.

Kim Tvedt, Rådal

Vi ser på elektronisk regulerbar seng til en eldre slektning.

— Hvor lang reklamasjonstid er det?

-15 år for fjærbrudd, fem år for det maskinelle. (Rett)

-Hvis det viser seg at det er noen feil, hva skjer da?

— Da tar du kontakt med oss, vi sender en reparatør.

— Er det da rett til å bytte i en ny?

— Ikke på madrassen, det har vi ikke lov til, ifølge helsemyndighetene. (Feil)

— Det maskinelle da?

— Egentlig ikke. (Feil)

— Hvis dere må ta sengen inn til reparasjon og det tar lang tid, hva gjør jeg da?

— Si det. Har ikke hørt at vi har tatt senger inn til reparasjon. De repareres på stedet, og da kan sengen brukes.

Forbrukerrådet: 15 års reklamasjonsfrist er det ikke etter loven. Kanskje er det gitt så lang garanti. I så fall er forretningen bundet av dette. Det er helt greit at forretningen reparerer, men her gjelder samme hovedregel om at kunden kan kreve omlevering i stedet for reparasjon. Det gjelder også madrassen. Jo nyere madrassen er, desto rimeligere er det også at kun-den nekter en reparasjon.

Dom: Ikke helt godkjent.