I en rekke store og viktige –spørsmål stemmer Høyre og Arbeiderpartiet sammen på Stortinget. Aller best kom dette frem da de to partiene felte Bondevik-regjeringen på gasskraftsaken. Sammen for EU En annen svært viktig sak er EU-spørsmålet. Der er det riktignok uenighet om tempoet. Høyre tripper utålmodig etter å sende en ny søknad, men Arbeiderpartiet har langt bedre tid. Men partiene er enige i denne aller viktigste politiske saken.De to partiene går også inn for statlig overtakelse av sykehussektoren, men her skiller partiene lag i flere viktige spørsmål blant annet knyttet til mulig salg av sykehusselskap. Her står de sammen Kommuneøkonomien: De to siste årene har Frp og Høyre støttet Arbeiderparti-regjeringens opplegg for kommuneøkonomien. Gjeldssanering i kommunene: Arbeiderpartiet, sammen med Frp og Høyre, avviste en ordning med gjeldssanering for kommunene som ville gjort den økonomiske situasjonen i kommunene betydelig bedre. Jordbruksoppgjøret 2000: Høyre støttet Arbeiderparti-regjeringens forslag til jordbruksoppgjør. Rekruttering av helsepersonell: Ap og Høyre stemte imot forslag fremmet av Sp, KrF, Frp og SV om å sette i gang nye tiltak for å få utdannet helsepersonell tilbake til sine yrker. Nedbygging av statlige kontorer: Frp og Høyre har støttet Aps nedbygging av antall likningskontor, politidistrikter og sorenskriverkontorer. Energi og miljøsaker: Ap og Høyre har hidret oppretting av petroleumsfrie vernesoner, gått inn for utbygging av Øvre Otta og slått fast at utvinningstempoet i Nordsjøen skal opprettholdes på dagens nivå. De har og hindret innføring av etiske retningslinjer på forvaltningen av petroleumsfondet. EU-saker: Arbeiderpartiet fikk støtte av Frp og Høyre til å ta EUs direktiver om matsminke inn i norsk lov. Partiene stemte mot forslag om importforbud av levende storfe for å hindre spredning av kugalskap. Andre saker: De samme partiene har fjernet etableringstaket for apotek, de har støtte salg av Statens eierandel i Telenor, gått inn for å vedta Skytefelt Østlandet, gått mot HV utdanning i Troms, gått mot plassering av Forsvarets operative hovedkvarter i Nord-Norge og støttet innføring av enhetskvoter i kystflåten for å ta med noe.