• Endringer hos den unge som bekymrer deg.
 • Den unge isolerer seg, går ikke ut, deltar ikke på samme måte som før.
 • Går veldig tidlig eller veldig sent til skolen.
 • Vedvarende tristhet.
 • Skoleprestasjonene går ned.
 • Knytter seg til substitutter som kosedyr.
 • Pengeforbruket blir uvanlig høyt.
 • Stort fokus på å få de rette tingene.
 • Vær oppmerksom på at tegnene kan ha helt andre årsaker enn mobbing, men vær obs hvis du ser flere av disse endringene hos den unge.

Handlingsråd

 • Snakk med barna om mobbing.
 • Lytt til den unge, respekter ønske om diskresjon, men ikke godta uten videre at du ikke får lov til å ringe til skolen.
 • Forklar om nødvendig at dette er så viktig at du blir nødt til å gå videre med informasjonen.
 • Informer den unge om hva som skjer til enhver tid.

KILDE: ERLING ROLAND, PROFESSOR VED SENTER FOR ATFERDSFORSKNING OG FORFATTER AV BOKEN «MOBBING, HÅNDBOK TIL FORELDRE»

Hva er mobbing?

Mobbing kan være mye forskjellig. Her er noen eksempler på hva barn og unge anser som mobbing:

 • Å bli kalt navn.
 • Å bli ertet over tid.
 • Å bli dyttet og dratt rundt omkring.
 • Å bli slått eller angrepet.
 • Å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt.
 • Å få et rykte om seg spredt.
 • Å bli ignorert og satt utenfor.
 • Å bli tvunget til å gi fra seg penger eller noe annet en eier.
 • Å bli angrepet på grunn av rase eller religion.

KILDE UNG.NO

Antimobbing

 • Zero er et mobbeprogram utviklet av forskere ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Til sammen har opp mot 350 skoler i Norge deltatt i Zero siden 2003. Nulltoleranse overfor mobbing, aktiv involvering i hele skolemiljøet og forpliktelse er viktige elementer i Zero.