Konferansen åpnes av helse— og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og utvalgsleder Thorvald Stoltenberg presenterer rapporten.

Deretter legges det opp til fokus på to av de sentrale forslagene i rapporten: Mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre) og forsøk med heroinassistert behandling.

Avslutningsvis vil det være en åpen debatt om utvalgets forslag.