Ved 00.30-tiden tydet alle tall på at kansler Gerhard Schrøders regjeringskoalisjon av SPD og De Grønne får lov til å fortsette. Det største usikkerhetsmomentet var i natt om det radikale PDS ville greie å vinne tre direktemandater i det østlige Tyskland, og dermed få ta sete i Forbundsdagen.

Hvis det skjer — og det ventes ikke å være klart før mellom klokken 3 og 4 i natt - blir det tautrekking. Gerhard Schröder har nemlig sagt at han ikke vil regjere på PDS’ nåde. Men det er uklart hvilket alternativ han har. CDU/CSU har bestemt avvist en storkoalisjon. FDP vil ikke regjere sammen med De Grønne.

De siste tallene viser at bare 0,7 prosent – 46,6 mot 45,9 - skiller de to blokkene. SPD fikk 38,3 prosent av stemmene, CDU/CSU 38,6, De Grønne 8,3, FDP 7,3 og PDS 4,2. Det skulle gi en hånd-dull stemmer i overvekt for regjeringen i Forbundsdagen.

Det begynte så godt for Edmund Stoiber. De første prognosene tydet på at han kunne flytte fra München til Berlin. Men ut over kvelden overtok den sittende regjeringen et lite flertall. Litt etter kl 23 erklærte CSUs gruppe-leder i Bayern at han "gikk ut fra" at re-gjeringen ville bli gjenvalgt. Det var den første innrømmelsen av nederlag fra opposisjonens side. Ved 00.30.tiden uttalte Edmund Stoiber seg også slik at det vir-ket som om han erkjente nederlaget. Men han sa det ikke med rene ord.

Gerhard Schröder erklærte tidligere på kvelden at det "så ut til" at han kunne fortsette som kansler.

— Det er spennende, men det ser ut til at vi får fortsette. Et flertall er et flertall og får vi det, vil vi bruke det, det er helt sikkert, sa han til sine partikolleger.

Sent ut på kvelden dro han likevel fra partihovedkvarteret i Willy-Brandt-Haus uten å avgi noen slutterklæring. Han vil ikke kommentere valgresultatet før mandag morgen, ble de ventende pressefol-kene fortalt av SPDs funksjonærer.

Gerhard Schröder ble reddet av sin ju-niorpartner, De Grønne, som gjorde et overraskende godt valg.

CDU/CSUs påtenkte partner, FDP, skuffet ved bare å oppnå 7,3 - godt under de rundt 9 meningsmålerne forutsa.

Det radikale venstrepartiet PDS ryker ut av Forbundsdagen, skal vi tro det foreløpige, offisielle sluttresultatet.