Sosialministeren inntar dermed en annen posisjon enn arbeids— og administrasjonsminister Victor D. Norman (H). Norman har understreket at regjeringen må vurdere økonomiske virkemidler for å få ned sykefraværet hvis avtalen ikke virker innen neste sommer

Ingjerd Schou vil ikke gå inn på den problemstillingen:

— Det er helt uaktuelt å vurdere kutt i sykelønnen nå. Vurderingen av avtalen skal gjøres høsten 2003, men det jeg er opptatt av nå, er å få fullt trykk på avtalen. Det er altfor tidlig å se på resultatene etter at den har virket i åtte måneder, sier Schou til NTB.

TONER NED: Sosialminister Ingjerd Schou (H).
Foto: Robert Bråthen