Lagmannens begrunnelse for å imøtekomme statsadvokatens begjæring om å nekte forsvarsadvokaten å legge frem disposisjonen, var at den bryter med muntlighetsprinsippet.

I tillegg fant dommerne at disposisjonen var formulert slik at den ikke var nøytral.

Cato Schiøtz fikk heller ikke anledning til å benytte overhead til å presentere disposisjonen.

Deretter startet Schiøtz sin prosedyre en halv time senere enn planlagt. (NTB)