Den trippeldrapstiltalte Lars Grønnerøds forsvarer, advokat Steinar Wiik Sørvik, ba ifølge Aftenposten allerede for en måned siden advokat Øystein Skogrand om å være klar til å steppe inn dersom Morten Kjensli ikke fikk lov til å være hans medforsvarer i Orderudsaken. Dette kjente ikke lagmannsretten til da den mandag avgjorde at Kjensli skulle få være Grønnerøds medforsvarer, til tross for protester fra forsvarerne til de medtiltalte.

Lagmannsretten la i sin kjennelse vekt på at hele rettssaken mot de fire tiltalte kunne bli utsatt hvis Kjensli ikke fikk være medforsvarer. Dersom advokat Skogrand allerede er kommet i gang med å sette seg inn i saken, vil trolig faren for en utsettelse av saken reduseres.

Advokat Cato Schiøtz, som forsvarer drapstiltalte Per Orderud, ber nå lagmannsretten omgjøre sin egen kjennelse på bakgrunn av de nye opplysningene som er kommet fram i saken.

– Vi har mottatt begjæringen fra Schiøtz og har saken til behandling nå. Jeg kan ikke si når vi vil ta en avgjørelse, sa lagdommer Reidar Vigen ved Eidsivating lagmannsrett til NTB onsdag formiddag.

Lagmannsretten kan omgjøre sin kjennelse dersom det er kommet nye opplysninger i saken, eller den kan sende saken videre til Høyesterett for behandling der, opplyser Vigen.

Striden om valget av Morten Kjensli som medforsvarer for Grønnerød bunner i at Kjensli har kontorfellesskap med advokat Tor Kjærvik, Kristin Kirkemo Haukelands forsvarer. Spørsmålet er om forholdet mellom de to advokatene da blir for nært.

NTB