Ekteparet Orderuds forsvarere, Cato Schiøtz og Frode Sulland, kom med flere advarsler overfor dommerne da de holdt sine prosedyrer i Nes herredsrett onsdag. Blant annet uttrykte Schiøtz frykt for at Lars Grønnerøds "sjarm og veltalenhet" skal påvirke retten. Sulland advarte dommerne mot å bli de første i norsk rettshistorie til å dømme noen for 21 års fengsel for medvirkning når det er helt ukjent hvem som sto bak selve drapet.

— Katastrofale følger - Følgene er katastrofale ved feil dom. Vi vet, og vi vet mer om det nå enn for ti år siden, at dommere gjør feil. De føler seg presset til å tro at bevisene holder, men så gjør det ikke det, sa Schiøtz under sin prosedyre. Han forespeilet de fem dommerne i Orderud-saken at "feil dom" kan føre til en gjenopptakelse av saken.

Schiøtz viste til tre tilfeller av justismord der han selv med hell har ledet gjenopptakelsen, blant annet saken der Per Liland til slutt ble frifunnet.

Tre punkter Schiøtz mener det spesielt er tre likhetstrekk mellom Liland-saken og Orderud-saken.

— Politiet bestemte seg for gjerningsmann med én eneste gang, og vek ikke selv når det kom nye, helt motstridende opplysninger. Lokalmiljøet krevde en løsning, noe som også skjer her på Frogner, i denne alvorlige saken. Dessuten fantes det ingen alternative, mulige løsninger, prosederte Schiøtz.

Advarte mot mediene Schiøtz advarte også mot påvirkning fra mediene, og la til at dette også var et fatalt moment i Liland-saken. Han gikk til frontalangrep på pressen, særlig VG og TV 2, og slo fast at graden av forhåndsdømming aldri har vært større i noen sak.

— Jeg kritiserer media generelt, TV 2 i særdeleshet og aller mest den såkalte ekspertkommentatoren Leif A. Lier. Han erklærer seg alltid "opprørt" over de tiltalte, og er enig med politiet og aktoratets i alt, hevdet Schiøtz.

Han dro også fram et oppslag i VG i juni 1999, hvor politiet ble gjengitt på at de nå hadde bevist at Per Orderud hadde vært inne i kårboligen og skutt.

— Det var mange slike "nettet snører seg sammen"-oppslag. Og da det ble lett etter kalosjer i Heiavannet, var det opplest og vedtatt i media at det var Pers kalosjer, sa Schiøtz.

Frykter Grønnerøds sjarm Cato Schiøtz frykter at det han kaller Lars Grønnerøds "sjarm og rike evner" får dommerne til å stole mer på ham enn de andre tiltalte.

Lars Grønnerød har avgitt forklaringer om blant annet våpenbytte som strider med versjonene til Per og Veronica Orderud, og som er blant aktoratets sterkeste kort mot ekteparet. Cato Schiøtz føler at Grønnerød i mange kretser, blant annet i pressen, er i ferd med å bli trodd.

— Vi må ikke la oss blende av Lars Grønnerøds sjarm og veltalenhet. Han er evnerik, scenevant, sjarmerende og kunnskapsrik. Men det som kan tolkes som troverdighet, kan like godt være årelang trening i å tilpasse sine historier, sa Schiøtz.

Advokaten pekte særlig på Grønnerøds lange kriminelle løpebane.

— Han er evnerik, men har systematisk brukt sine evner til å fremme kriminell aktivitet, sa Schiøtz.

Også Sulland advarte Også Veronica Orderuds forsvarer, Frode Sulland, kom med en rekke advarsler da han etterfulgte Schiøtz med sin prosedyre.

— Hovedbeviset mot Per og Veronica er forklaringene til Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo Haukeland. Det er tidligere slått fast i norsk rett at forklaringen til medtiltalte må behandles med forsiktighet, sa Sulland. Han viste til en sak hvor Borgarting lagmannsrett refset politiet for "ensidighet" i sitt arbeid.

Sulland mener også at en dom i Orderud-saken vil tøye grensene for hva som kan medvirkning i norsk rett. Han sammenlignet med en gruppeslagsmål utenfor sentralbanestasjonen i Oslo, hvor flere av de impliserte ble dømt for medvirking til drap.

— Det er en stor forskjell mellom denne saken og Oslo S-saken. I vår sak kjenner vi ikke til hva som skjedde på selve åstedet i det hele tatt. Hvis vi ikke kjenner gjerningsmannen, kan vi bare komme med spekulasjoner om medvirkeren. Og spekulasjoner kan vi ikke ha. NTB