Schiong anmelder i tillegg politiet for ulovlig telefonavlytting i NOKAS-saken, skriver Dagbladet.

Under NOKAS-etterforskningen avlyttet politiet fortrolige samtaler mellom Schiong og hans klient Thomas Øye sommeren 2004. Samtalene ble tatt opp og gjort kjent for forsvarerne i NOKAS-saken.

Etter Munch-ranet 22. august 2004 satte politiet i Oslo i gang avlytting av Ole Christian Bach. Schiong hadde en rekke samtaler med Bach, og disse ble telefonavlyttet.

På denne måten har politiet bevisst offentliggjort taushetsbelagte opplysninger i begge klientforholdene, mener Schiong.

– Dette er en skandale. Politiets praksis er med på å ødelegge tillitsforholdet mellom advokat og klient. Om dette fortsetter, vil det bli farefullt å ha en fri og åpen kommunikasjon mellom offentlig oppnevnt forsvarer og klient, sier Schiong.

I tillegg til å levere anmeldelsen til Spesialenheten for politisaker har Schiong orientert Advokatforeningen.