Medietilsynet varslet 15. oktober at de ville gripe inn mot Schibsteds kjøp av aksjer i Stavanger Aftenblad etter 15. februar i år. Medietilsynet og Schibsted møttes torsdag til forhandlinger og inngikk avtale om en minnelig løsning som innebærer at aksjekjøpet tillates, men med enkelte betingelser.

Schibsted må nå selge seg ned i Adresseavisen til en aksjepost som ikke kan overstige 30 prosent av selskapets aksjekapital Schibsted skal dessuten selge seg ned i Harstad Tidende Gruppen til en aksjepost som ikke kan overstige 40 prosent av selskapets aksjekapital

I avtalen heter det at aksjesalget skal gjennomføres innen rimelig tid etter at klagenemnda eventuelt har vedtatt å forby etableringen av Media Norge.

Vedtaket om minnelig løsning trer først i kraft hvis etableringen av Media Norge forbys. Dersom etableringen blir godkjent vil Schibsteds aksjepost i Stavanger Aftenblad bli omgjort til aksjer i Media Norge og således være omfattet av Schibsteds avtalefestede nedsalgsforpliktelse i Media Norge.