Stortingsflertallet vil, blant annet, ha en full gjennomgangav etterforskningen og ha svar på hvorfor konklusjonene i den var feil.

Heller ikke den offentlige utredningen, som ble fremlagtetter katatrofen, holder mål, mener lederen av Stortingets kontroll— ogkonstitusjonskomité, Martin Kolberg (Ap):

— NOU-rapporten om katastrofen ble laget delvis på grunnlagav politietterforskningen. Dette henger sammen. Det er åpenbart at Stortingetda behandlet saken på et grunnlag som ikke holder mål i dag.

Eierforholdene må granskes

— I NOU-rapporten ble ikke eier- og ansvarsforholdenevurdert, ut over at det danske politiets konklusjoner ble lagt til grunn?

— Nettopp. Det viser en svakhet og bør absolutt være en delav mandatet til granskningskommisjonen, sier Kolberg.

— Stortinget må imøtekomme de pårørendes ønske om atStortingets skal gå inn i sakens fulle bredde.

Flere drepte enn i terrorangrepet 22. juli

— Vi må huske på at det var flere som ble drept påScandinavian Star enn under terrorangrepet 22. juli 2011. Saken har ligget oggnaget, og de pårørende har holdt på i årevis. Det var på høyd tid atStortinget tok seg sammen og gikk inn for en bred granskning. Det burde værtgjort før. Forhåpentligvis vil vi nå bidra til å få satt en sluttstrek for densvært alvorlige saken, sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen,Martin Kolberg (Ap).

Kolberg mener granskningen kan gjennomføres, selv ompolitiet er i gang med en ny etterforskning.

— Det er ikke et problem for politiet at Stortingetengasjerer seg i en sak, mener Kolberg.

MISTET LIVET: 159 mennesker omkom i båtbrannen i Skagerak mellom Oslo og Fredrikshavn.Arkivfoto: Erik Berglund / Aftenposten

Hog Frp vil ikke ha granskning nå

Herer Kolberg, representantene fra SV, Miljøpartiet de Grønne, Sp, V og KrF uenigemed regjeringspartienes representanter.

Michael Tetzschner (H) sier «det erviktig, av hensyn til maktfordelingsprinsippet, at politiet ogpåtalemyndigheten får anledning til å gjennomføre sin etterforskning. Vi ønskerikke politisk innblanding i politiets etterforskning, det er et grunnleggendeprinsipp for rettsstaten».

— Så får vi se hva en senere parlamentarisk granskning kanføre til på et senere tidspunkt, sier han.

— Hva mener du om at flertallet likevel vil ha granskning?

— Det er en politisk beslutning jeg respekterer, selv om jeger uenig, sier Tetzschner.

Støttegruppen stiller krav

Støttegruppen etter ScandinavianStar-katastrofen er svært fornøyd med at det går mot en parlamentariskgranskningskommisjon:

— Dette er vi glade for. Nå er det imidlertid vært viktighvordan mandat til granskningskommisjonen blir. Det er også viktig at det frmmeen særlov som gir medvirkningsplikt, slik at de kommisjonen ønbsker å prate medfår en plikt til å møte og forkalre sge, sier styremedlem Jan Harsem.

Støttegruppen har tidligere stilt 7 krav om hva engranskning må innebære:

  1. Utrede, uavhengig av mulig straffeansvar, hvem som vareier og hvem som var reder for Scandinavian Star natt til 7 april 1990.
  2. Uavhengig kvalitetssikring av politiets utredning ogkonklusjoner vedrørende brannforløp når dette foreligger.
  3. Skulle Scandinavian Star vært kontrollert avhavnestatsmyndighet i Norge og/eller Danmark før skipet ble satt i rute 1.april 1990.
  4. Status for anbefalingene fra det skandinaviskegranskingsutvalget, NOU 1991: 1A, må gjennomgås.
  5. Helsesituasjonen for de overlevense må utredes.
  6. Skadelidtes rettigheter ved sjøulykker må utredes.
  7. Utredningen bør omfatte situasjon og oppfølging for dennorske besetningen.
  8. Evaluering av politiets etterforsking, spå linje med detGjørv-kommisjonen etter terrorangrepet 22. juli 2011 gjennomførte.

Saken vil nå bli fremmet som et representantforslag framedlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen. I vedtaket vilStortingets presidentskap bli pålagt å fremme mandat, sammensetning avkommisjonen, og en egen lov for granskningen.