• Skjult mobbing blir ikke tilstrekkelig dekket av antimobbeprogrammene i skolen, sier lærer og masterstudent Kari Myklebust.

I sin masteroppgave ved Høgskolen i Bergen har hun evaluert tiltakene mot såkalt «jentemobbing» i antimobbeprogrammer som brukes i den norske skolen.

— Jentemobbing eller skjult mobbing er ting som baksnakking, utestenging, sarkasme og stygge blikk. Den er mye vanskeligere å oppdage enn den fysiske mobbingen, men kan være minst like sårende, sier Myklebust, som kommer fra Skjoldastraumen utenfor Haugesund.

Annerledes mobbing

At det er forskjell på hvordan jenter og gutter mobber, mener også 13-åringene Helene Rathe, Vivian Fonnes og Marie Gundersen. Venninnene trekker faktisk frem noen av de samme beskrivelsene som Myklebust gjør, når de skal beskrive hvordan mobbing blant jenter foregår.

  • Det er mer skjult. Jenter sender stygge blikk, og baksnakker, sier Helene.
  • Guttene slåss nok oftere. Det virker som om de slåss og så er de på en måte ferdige med det, sier Vivian.

- Jenter sier sjeldnere fra

Myklebusts masteroppgave er en innholdsanalyse av lærerveiledningsdelen av Olweus og Zero, som er de to mest brukte rene antimobbeprogrammene i Norge.

— Jenters skjulte mobbing blir klart underkommunisert i lærerveiledningene. Det henger sammen med at denne typen mobbing ikke er like tydelig, og tidligere lite forsket på. Antimobbeprogrammene er bygget på den forskningen som eksisterer, og gjenspeiler derfor dette hullet. Programmene understreker imidlertid at denne typen mobbing er like alvorlig, sier hun.

Nå er Myklebust kontaktlærer for en 6. klasse i Stavanger, og etterlyser mer kunnskap om skjult mobbing.

Ofte ikke synlig

  • Lærerne må lete mer etter mønstre i flere sosiale situasjoner for å skaffe seg et helhetlig bilde. Ofte er ikke mobbingen synlig når det er voksne til stede, og det kan være vanskelig å skaffe håndfast bevis på hva som er skjedd. Derfor er det ekstra viktig at lærerne viser at de tar det alvorlig, sier hun.

Hun understreker at både jenter og gutter blir utsatt for slik skjult mobbing. Hun mener blant annet at spørreskjema som metode ikke fungerer like godt for å avdekke denne typen mobbing.

— Jenter er mer opptatt av hvordan de fremstår for lærere og foreldre, og sier sjeldnere fra om mobbing. Mobbeofferet kan oppleve utestengingen som svært skamfull, og klandrer seg selv, sier hun.

Jobber i det skjulte

Myklebust ble selv utsatt for skjult mobbing på barneskolen. Selv om læreren grep inn mot slutten av perioden, hjalp det ikke nevneverdig.

  • Vi trenger andre metoder for å hanskes med mobbing som går på relasjoner. Rollespill eller møter mellom mobber og mobbeoffer kan også bidra til å gjøre situasjonen verre, selv om det på overflaten og for de voksne kan se ut som om den har bedret seg, sier hun.

De tre 13-åringene tror ikke det er så enkelt for lærere å avdekke den skjulte mobbingen.

  • Jeg tror ikke lærerne ser det så lett, sier Helene.
  • Jeg tror nok det kan være lettere for foreldre å finne ut at det foregår slik mobbing, sier Vivian.

Jentene tror også at foreldrene kan rydde opp når det skjærer seg blant ungdommene.

  • Når foreldrene finner ut at det er problemer, kan de snakke med de andre foreldrene. Jeg tror det er først når foreldrene engasjerer seg at problemene blir løst, mener Helene.
MERKER FORSKJELL: Helene Rathe, Vivian Fonnes og Marie Gundersen mener også at mobbing blant jenter foregår mer i det skjulte, med baksnakking og stygge blikk.
H?vik, Tor
Masterstudent Kari Myklebust