• Jeg savner raushet hos KrF. Det har dessverre fått monopol på verdispørsmål, og jeg må beklage at partiet er så lite tolerant overfor annerledes tenkende.

OLAV GARVIK

Dette er den noe uvanlige julehilsen Kristelig Folkeparti får med seg inn i den store høytid fra et ungt venstremenneske. Lars-Henrik Michelsen (23) er leder i Norges Unge Venstre, og er betenkt over en del utviklingstrekk i KrF.

Han nevner for det første debatten om den kristne formålsparagrafen i KRL-faget, dessuten striden om de homofiles rett til å adoptere, og for det tredje debatten om muslimer skal ha samme rett til religionsutøvelse i Norge som de kristne.

— I alle disse sakene har KrF avslørt manglende forståelse og toleranse for andres verdisyn. Jeg vil si det så sterkt at KrF er det partiet vi i Venstre står lengst fra i verdispørsmål, uansett hvem vi sammenlikner med, sier Michelsen, som er født og oppvokst i Austevoll.

— Det er ingenting som er viktigere for Venstre enn verdispørsmål, tilføyer han i samtale med Bergens Tidende.

Et kaldere Høyre

— Da må den logiske konsekvensen i så fall være å pelle dere ut av regjeringen?

— Nei, så enkelt er det ikke, for det er ikke så lett å se noe bedre alternativ enn dagens regjering. Både i økonomiske og sosiale saker har vi mye felles. Særlig i sosialpolitikken er KrF en god alliert, som en motvekt mot et kaldere Høyre.

— Det er likevel sterk kost å stemple en regjeringspartner som «lite tolerant»?

— Det er kommet tydelig til uttrykk, særlig i forbindelse med debatten om KRL-faget og kristen formålsparagraf. Men jeg kan godt ta Høyre med i samme slengen, for særlig i asylpolitikken viser partiet både mangel på raushet og toleranse. Vi så det nå sist i striden om båtflyktningene fra Vietnam.

Dette viser at Venstre må bli tydeligere og tøffere i regjeringen i verdispørsmål, og frarøve KrF dette monopolet! Venstre må sørge for at det blir mer menneskelig varme i politikken, sier han.

— Tiden er også inne til å skille kirke og stat i neste stortingsperiode, tilføyer han.

Brudd med tradisjonen?

Michelsen er særdeles misfornøyd med at KRL-faget ikke er blitt nøytralt i forhold til ulike livssyn. Å være nøytral og ikke favorisere en bestemt religion i undervisningen, betyr selvsagt ikke at man skal være nøytral i verdispørsmål, mener han.

— Det ville være et gigantisk brudd med norsk skoletradisjon å svekke kristendomsfaget, slik du foretrekker?

— Det kan være, men det passer ikke inn i dagens virkelighet, der man i det moderne og flerkulturelle samfunn bør behandle alle likt, og ikke favorisere en bestemt religion. Det har jo også FN kritisert oss for. Hvis den offentlige skole fortsatt skal være en møteplass for elever med ulik tro og bakgrunn, forutsetter det undervisning som ikke ekskluderer noen. Vi må komme i den situasjonen at søknad om fritak for undervisning i et bestemt fag er uaktuell problemstilling, sier han.

Ikke mer Fadervår

— Det skal ikke være nødvendig lenger å kunne Fadervår?

— Nei, for det strider mot menneskerettighetene å måtte pugge det.

— Er du ikke redd for at Venstre skal bli oppfattet som et gudløst parti?

— Nei da, for jeg ønsker ikke et avkristnet Norge, og det skal fortsatt undervises i kristendom, for det har med allmenndannelsen å gjøre.