For første gang er verdensmarkedsprisen på korn høyere enn norske kornpriser. Det får kundene merke.

— Tiden med kneipp til 3,90 er definitivt forbi, sier Øystein Løvlie.

Godt Brød-gründeren har allerede skrudd opp prisene på utvalgte bakervarer med fem til ti prosent som svar på dyrere mel fra leverandørene. Han tror det vil bli mer.

Kvalitet på moten

— EU sier kornprisene skal opp 30-50 prosent de neste årene, men dette er kunstig lave anslag for å holde panikken nede. Jeg tror vi vil få se det dobbelte, sier Løvlie.

Som økologisk baker og miljøverner synes han temaet er viktig.

— Det vi ser i dag er sviktende avlinger i områder hvor det har vært drevet høyintensivt kjemisk jordbruk i 60 år. Den globale matvaresituasjonen viser oss at menneskers basalbehov ikke egner seg for konkurranseutsetting. Dette bør få konsekvenser for hele tenkningen vår omkring matproduksjon, sier Løvlie.

Daglig leder i Hjelle Bakeri, Vidar Hjelle, er lei av sparefokuset. I november la småskalabakeriet hans en krone på brødet, mens prisjusteringer ellers bare foretas om våren.

— Vi bakere har nok ødelagt litt for oss selv med alt billigbrødet. Folk spiser litt og kaster resten, de har ikke lenger noe forhold til brødet. Det vil bli stadig viktigere å levere god kvalitet, sier han.

Norsk korneksport?

Økningen i prisene på korn og annen vegetabilsk føde fører også til høyere priser på kraftfôr, som vil gjøre det dyrere å drive landbruksproduksjon i Norge. Men økte priser på verdensmarkedet vil på sikt også kunne åpne for lønnsomhet i norsk jordbruk. Ekspertene utelukker ikke at norske kornbønder i fremtiden kan bli eksportører.

— Jeg tror prisutviklingen kan føre til en sunnere debatt, for det som ikke har noen pris blir gjerne tatt for gitt. Det vil bare være positivt for norsk landbruk om de viktigste varene vi har - maten vi spiser - får en bedre pris, sier ekspedisjonssjef Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet.