Bedre med vindmøller til havs enn på land? Si din mening

Det bygges og planlegges nå hundrevis av vindmøller på gråsprengte og forblåste berg langs hele norskekysten. Mange av prosjektene er omstridte. Noen kaller mølleparkene visuell forsøpling, andre omtaler dem som vakker ingeniørkunst.

Nå går selskapene Statkraft, Shell Technology Norway og Lyse sammen om et prosjekt for utvikling av vindmøller til havs. Det skjer i et samarbeid med Norges forskningsråd. De fire aktørene vil bruke 11 millioner kroner i et treårig forskningsprosjekt. Teknologiselskapet Sway AS har utviklet konseptet for prosjektet.

Tøffe forhold

Planene vil bli offentliggjort i dag eller morgen. BT kjenner imidlertid innholdet i en felles pressemelding som de involverte selskapene snart offentliggjør.

Her fremgår det at Statkraft, Shell og Lyse mener havbaserte vindmølleparker må vurderes som et supplement til landbaserte mølleparker i fremtiden.

Nå vil aktørene utvikle en teknologi for havmøller som er lønnsom og konkurransedyktig med vindmøller på land. Visjonen er å ta i bruk de enorme vindressursene som finnes til havs.

Vindmølleparker til havs finnes allerede på grunt vann utenfor Danmark, Sverige og Storbritannia.

Utfordringene er større i Nordsjøen, et havområde som har noen av de hardeste vind— og bølgeforholdene i verden.

Unngå konflikter

Sway AS, som har spesialisert seg på havbasert teknologi, har patentert et vindkraftsystem som ifølge selskapet er designet for å motstå og dra nytte av naturkreftene langt til havs og på dypt vann i Nordsjøen.

Daglig leder Eystein Borgen i Stavangerselskapet Sway AS ønsker overfor BT ikke å gi kommentarer om prosjektet før den felles kunngjøringen av millionsatsingen.

Aktørene bak planene viser til at havmøller kan gi 50 prosent mer vindenergi per enhet enn landbaserte møller. De trekker også frem at havmøllene vil være mindre synlige og lite konfliktskapende.

Tåler 100-årsbølge

Til gjengjeld må plasseringen av havmøllene ta hensyn til skipstrafikk og fiskeriområder for å unngå potensielle konfliktsituasjoner.

De flytende møllene, er ifølge Sways egen hjemmeside, konstruert til å tåle en hundreårsbølge på over 30 meters høyde. Havmøllene skal kunne forankres helt ned på 300 meters havdyp.

Borgen har tidligere uttalt at havmøllene kan konkurrere med spotprisen på strøm selv uten grønne subsidier.

— Veldig positivt at tunge aktører som Statkraft og Shell vil satse på mølleprosjekter til havs. Disse prosjektene vil på langt nær ha det samme konfliktpotensialet som vindparkene på land. Vi håper også at kraften fra havmøllene kan brukes til å elektrifisere mange av plattformene på sokkelen. På den måten kan Norge redusere utslippene av CO2, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

HAVMØLLER: Utenfor danskekysten er det satt opp en lang rekke vindmøller i sjøen. Nå vil selskaper som Statkraft og Shell utvikle flytende møllekonstruksjoner i Nordsjøen. FOTO: KNUT STRAND.