— Jeg har selvsagt merket meg at den lokale motstanden mot vindkraftutbygging øker. Fordelen er at denne striden har vitalisert demokratiet. Men det er de lokale myndigheter som er best skikket til å ta avgjørelsen om hvor møllene skal stå. En nasjonal reguleringsplan er jeg derfor imot, sier Akselsen til Bergens Tidende.

Den tidligere olje- og energiministeren, som ofte noe nedlatende er blitt kalt «kraftsosialist» fra miljøvernhold, har registrert at det er sterkt delte meninger om vindkraft i Arbeiderpartiet i Hordaland, slik det kommer til uttrykk på fylkesårsmøtet i helgen.

Selv er han overbevist om at det er nødvendig å satse sterkt på vindmøller for å bøte på energikrisen. Men de vil på langt nær bli noe sesam i så måte. Likevel vil energien fra vindmøllene, når offisielle planer er satt ut i livet, tilsvare åtte Alta-kraftverk. Det er sannelig ikke lite! sier han.

- Høyspentmaster verre

— Mange mener at de er skjemmende innslag i naturen?

— Opplevelsen av det visuelle gjelder smak og behag. Tenk bare på alle høyspentmastene! Er de noe vakrere syn? Jeg har også vanskelig for å se at den store planlagte høyspentlinjen i Hardanger vil pynte opp. Men heller ikke jeg vil hodestups bygge vindmøller over alt.

Jeg er ikke så veldig redd for å få stygge sår i naturen, for vindkraftutbygging kan reverseres mye mer enn ved utbygging av vannkraft, sier Akselsen.

Han understreker videre at han har mindre motforestillinger mot vindkraftsatsing enn før, og at han for en gangs skyld står helt på linje med Natur og Ungdom.

— Nå har teknologien kommet veldig langt, for møllene er mye mindre støyende og dessuten blitt mer effektive enn tidligere, sier han.

Ikke i eget nabolag

— Ønsker du vindmølleparker nær sagt langs hele kysten?

— Dette vil regulere seg selv. Nettkapasiteten ved overføringer vil mange steder sette begrensninger, mens en del kommuner vil si nei til slik satsing, og lønnsomheten kan bli et hinder, fortsetter Olav Akselsen, som ellers reagerer på at det er mye svart-hvitt-tenkning i vindkraftdebatten:

— Enten er man helt for, eller så er man like sterkt imot. De fleste ønsker i prinsippet å satse på vindkraft, men for all del ikke i sitt eget nabolag.

Knut Egil Wang