— Vi anbefaler at barna skal få meslinger, røde hunder og kusma fordi de da blir immune mot dem for resten av livet. Å gå gjennom sykdommene er noe de fleste barn har godt av, sier Karen Sundøy, leder for Vaksineopplyste Foreldre (VoF), til Bergens Tidende.

VoF har 600-700 medlemmer spredt over hele landet, og det er organisert smitteformidling i Oslo, Stavanger og Nord-Norge. Det skal ikke være startet smitteringer i Hordaland eller Sogn og Fjordane. Denne form for smittespredning pågår også i en rekke andre land.

- Sykdom krever

— For oss handler dette om foreldreansvar, sier Marianne Solberg og Øystein Løvlie, som ønsker barnesykdommer for bar-na.

Ingeborg (11), Tora (snart 11), Sigrid (snart 10), Falke (8), Ingrid (8), Ivar (3) og Aleksander (6 måneder) er Marianne Solberg og Øystein Løvlies barn. Ikke alle er til stede når BT besøker familien. De fleste av barna har fått enkelte vaksiner. Andre ingen. Foreldrene er svært skeptiske, både fordi de mener vaksinene kan være skadelige for barna og fordi de mener at barna trenger sykdommer.

— Barn vokser på å være syke. Sykdom vil ikke bare gi dem et bedre immunforsvar, men også en personlighetsutvikling, mener Marianne.

— Men det nytter ikke bare å la være å ta vaksinene. Man må også gjøre andre valg: Sykdom krever mye oppmerksomhet fra foreldrene, og det er ikke det barn får mest av i dag. Barnas opplevelser av sykdom vil i stor grad preges av foreldre-nes holdninger. Har de lite tid til barna, og ser på sykdom og sykefravær som et problem, vil barnas positive utbytte være minimalt, sier Øystein Løvlie.

- Samfunnsøkonomisk

— Vaksinering kan i beste fall forsvares ut fra samfunnsøkonomiske hensyn, sier han. Marianne fortsetter:

— Kikhostevaksinen får man blant annet fordi de som får kikhoste er syke så lenge at det blir enorme kostnader for sam-funnet dersom hvert foreldrepar skal ha 4-6 ukers sykefravær.

— Men kikhoste er jo en svært tøff sykdom?

— Det er veldig slitsomt for barnet som hoster så mye, og mye nattevåk for foreldrene, sier Marianne. Hennes tre eldste barn var syke etter tur, og familien slet med sykdommen i tre måneder.

— Var du aldri redd?

— Nei. Men kikhoste er svært farlig for barn under 6 måneder, og jeg ville vært veldig bekymret hvis noen av barna hadde fått det da de var så små.

- Like fornuftig

— Mange vil synes dere er ufornuftige?

— Hvordan kan man kritisere oss for å være ufornuftige? Hvis man sammenlikner de opplysningene norske helsemyndig-heter gir og opplysninger fra andre kilder, kan det ene eller andre være like fornuftig. Helsemyndighetene holder informa-sjon tilbake. Vaksinasjoner skal være et tilbud fra det offentlige, men på helsestasjonene tas de frem som om det er en selvfølge at man skal ha dem.

— Men helsepersonellet ønsker jo ikke barna noe vondt?

— Nei, alt skjer med god vilje. Men hvor ofte stiller man seg spørsmålet «Er dette lurt», sier Øystein.

— Er dere ikke redde for at barna skal dø av alvorlig sykdom?

— Jo, men du kan ikke gardere deg mot det. Skal du dø av kikhoste, så gjør du det. Vaksinasjon gir ingen garantier for at du ikke får sykdommen.

— Det må ikke gå prestisje i spørsmålet om vaksinering, verken på den ene eller andre siden. Det viktigste er å foreta et aktivt valg. For oss har det vært riktigst å la være å vaksinere, poengterer Marianne.

Foreningen VoF er overbevist om at folk ville rygget baklengs ut av helsestasjonene hvis de var blitt informert bedre om skadevirkninger ved vaksinene.

— Jeg skal være den første til å innrømme at ettersykdommene av barnesykdommer kan gi enkelte komplikasjoner, men vi mener at vaksinene innebærer større risiko. Men det viktigste er at man søker informasjon og tar et velinformert stand-punkt. Man bør vite om konsekvensene ved å vaksinere og ikke å vaksinere, sier Karen Sundøy.

TRENGER TID: Aleksander tygger på yndlingsranglen sin, her i selskap med f.v. Falke og Ingrid og pappa Øystein. Søsknene Ingeborg, Tora, Sigrid, og Ivar er ikke med på bildet. Far Øystein Løvlie og mor Marianne Solberg poengterer at det ikke er nok å droppe vaksinasjon. Man må også gi barna oppmerksomhet og tid nok til at de kan få personlighetsvekst av sykdom.<br/>Foto: KNUT EGIL WANG