Regjeringen har vedtatt at all informasjon på statlige nettsider skal være tilgjengelig i de åpne dokumentformatene HTML, PDF eller ODF, skriver Fornyings— og administrasjonsdepartementet i en pressemelding.

— Alle skal ha lik tilgang til offentlig informasjon. Fra 2009 vil innbyggerne kunne velge hvilken programvare de vil bruke for å få tilgang til offentlig informasjon. Regjeringens beslutning vil også bedre konkurransen mellom leverandører av kontorprogrammer, sier IT-minister Heidi Grande Røys i pressemeldingen.

Vedtaket innebærer at standardformatet for dokumenter publisert på nett skal være HTML. PDF-formatet er obligatorisk dersom en ønsker å beholde dokumentets opprinnelige utseende. ODF (ISO/IEC 26300) blir standardformatet for dokumenter som publikum selv kan redigere, som for eksempel søknadsskjemaer.

Trenger du et gratis tekstbehandlingsprogram som kan lese både Word-dokumenter og ODF? Last ned her.

Tidligere har slike dokumenter fra det offentlige vanligvis kun vært tilgjengelig i Microsofts Word-format, noe som fordrer at en er villig til å betale for å kunne lese informasjonen. Det blir det nå slutt på.

— Norge har lenge manglet en politikk på programvareområdet. Dette gjør vi nå noe med. Denne regjeringen har bestemt at IT-utviklingen i offentlig sektor skal basere seg på åpne standarder. Vi vil i fremtiden ikke akseptere at statlige virksomheter låser brukere av offentlig informasjon til lukkede formater, sier Grande Røys.

Vedtaket skal ikke hindre offentlige etater og virksomheter i å publisere dokumenter i andre formater, men vedtaket skal sikre at også dem som ikke vil kjøpe programlisenser skal kunne lese informasjon fra det offentlige.

— Dette er første steg i standardisering av dokumentformater. Vi vil også vurdere formater for dokumentutveksling med offentlig sektor og til slutt formater for utveksling av dokumenter internt i offentlig sektor, sier Grande Røys.