Med de økte bevilgningene i forhold til årets budsjett, regner Bondevik-regjeringen med å øke kapasiteten tilsvarende 7.600 heltidsplasser for barn under tre år.

— Vi legger til grunn at det i år vil bli gitt et tilbud til de aller fleste som ønsker barnehageplass til barn over tre år, heter det i talen som finansminister Per-Kristian Foss (H) skal holde i Stortinget fredag formiddag.

En forutsetning for full barnehagedekning er at prisen holdes på dagens nivå, trinn 1 i maksimalprisen. Samtidig beholdes kontantstøtten.