I partiprogrammet foreslo Ap å øke nybyggingen av studentboliger fra 1000 til 2000 boliger i året. Det var ikke landsmøtet fornøyd med og fikk gjennom en økning til 3000 boliger.

— Det er en betydelig satsing som studentene er meget godt fornøyd med, sier politiske rådgiver i Finansdepartementet, Randi Ness.

Hun sier at satsingen på studentboligene vil koste mellom 1 og 1,3 milliarder kroner i året – eller 4-5 milliarder kroner i neste stortingsperiode.

Tar mer av regningen

Økningen i studentboliger, følges opp med to andre sentrale vedtak. Den statlige andelen av finansieringen skal øke fra dagens nivå på rundt 35 prosent, til 50 prosent.

I tillegg skal det vurderes å øke den sentralt bestemte kostnadsrammen per studentbolig. I dag er den på 750.000 kroner. Det er for lite fordi tomteprisene i pressområdene er høye, kombinert med høye byggekostnader.

- En seier

— Dette er en seier for studentene og noe vi har arbeidet hardt for. Ap setter standarden for de andre politiske partiene, sier leder for Norsk Studentorganisasjon, Øyvind Berdal.

"Konsekvensene er at studentsamskipnadene stadig må ta en større del av regningen selv, som finansieres gjennom økt husleie. Studentboligene må holde et husleienivå som studentene faktisk har råd til å betale," heter det i et av forslagene om studentboliger.

Må levere

I følge SSB har antallet studenter økt med 40 000 de siste ti årene. Veksten forventes å fortsette. Sommeren 2011 stod nesten 15 000 studenter i kø for studentbolig.

Norsk Studentorganisasjon mener at Ap nå må levere i budsjettet.

— Behovet for studentboliger er stort. Settes dette vedtaket ut i livet vil studentsamskipnadene kunne bygge lang flere boliger. Dette betyr mye for prinsippet om lik rett til utdanning samtidig som det vil dempe prisveksten i det private markedet. Dette er både god boligpolitikk og god studentpolitikk, sier Berdal.