Heller ikke Datatilsynet har fått noen form for informasjon om systemet som er under arbeid i EU og Norge, selv om person— og trafikkopplysninger vil bli registrert i stort omfang.

Norge vil bidra

Det var statssekretær Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet som underskrev avtalen - et såkalt Memorandum of Understanding (MoU) - med EU-kommisjonen. Den baner veien for at nødanropssystemet ecall, som baseres på en kombinasjon av satellittposisjonering og mobiltelefoni, innføres i Norge.

Ecall er utviklet av teknologibedrifter, bilindustrien og EU. Systemet vil utløses når det skjer en ulykke, enten automatisk via en sensor i bilen, eller manuelt av noen i bilen. Meldingen går til en kontrollsentral som også får bilens nøyaktige posisjon angitt ved hjelp av satellitter knyttet til GPS eller Galileo.

Redningssentraler i hele Europa skal kunne ta imot informasjonen. Opplysninger om bilen blir registrert. Det kan inkludere opplysninger om bilens eier med telefonnumre og hjemmeadresse.

Da Tungesvik skrev under intensjonsavtalen på vegne av regjeringen sa han:

— Vi er overbevist om at systemet vil spare liv og redusere sosiale byrder... Norge støtter ambisjonen om å introdusere systemet i 2009.

Tungesvik understreket at Norge vil bidra aktivt til utviklingen av systemet.

Fra september 2009

Ifølge Statens vegvesen regner bilprodusentene med at ecall-systemet vil føre til et påslag i prisen per bil på rundt 600 euro, eller 5.000 kroner. EU tar sikte på at alle biler som produseres etter september 2009 skal ha ecall-systemet. Det er et åpent spørsmål hva som skjer med bruktbiler og biler produsert før denne datoen.

Statens vegvesen anslår at eventuell ettermontering vil koste noe mer enn 5.000 kroner. For at ecall-systemet skal bli mest mulig effektivt, er det nødvendig at også eldre kjøretøy får utstyret. Men Statens vegvesen skriver at det må skje frivillig, siden det er en kostnad som vil falle på eieren.

I Sverige har Vägverket foreslått at installering skal stimuleres gjennom reduserte forsikringspremier.

- Vil bli informert

Steinulf Tungesvik i Samferdselsdepartementet sier det avgjørende er at tiltaket bedrer sikkerheten og fører til raskere reaksjoner ved ulykker.

— Vi må samtidig sørge for et absolutt hinder mot misbruk av opplysningene som registreres, sier han.

Han mener at avtalen han signerte, sammen med EU-kommisjonær Viviane Reding, ikke kan kalles en intensjonsavtale. Tungesvik påpeker at avtalen ikke er juridisk bindende.

— Stortinget vil bli informert om avtalen ved første og beste anledning - det vil si i statsbudsjettet, sier han.

Tungesvik synes Datatilsynets innspill om behovet for at Stortinget får en bred gjennomgang av utfordringene for personvernet er interessant.

— Det er bra at tilsynet påpeker farene for personvernet, og innspillene vil vi ta veldig alvorlig, sier Tungesvik.

Han sier at regjeringen ikke har bestemt seg for om det omstridte bompengedirektivet (EFC-direktivet) vil bli tatt inn i norsk lovverk.

Bergens Tidende