Dette betyr at de selskapenes særbestemmelser om de ansattes tilsettingsprosedyrer, oppsigelsesfrister, fortrinnsrett til ny stilling i staten og ventelønnsrettigheter, blir opphevet, foreslo regjeringen i statsråd fredag.

Når det gjelder bestemmelsen om fortrinnsrett til stillinger i staten og ventelønnsrettigheter ved uforskyldt oppsigelse, foreslår regjeringen en overgangsordning som innebærer at de ansatte beholder disse rettighetene fram til 1. januar 2005.

–I løpet av de fire årene selskapene har eksistert, er det skjedd en utvikling som tilsier en revurdering av de statlige tariffbestemmelsene. Selskapene opererer i markeder med stadig økende konkurranse og krav til omstillinger og fleksibilitet. Selskapene bør derfor i størst mulig grad ha samme rammevilkår som konkurrentene, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen.

NTB