• Det er urovekkende at norske myndigheter ikke har krevd skikkelig dokumentasjon på at Sellafield-anlegget holder renseløftene.

Det sier Karl-Anton Swensen fra Kystpartiet til Bergens Tidende. Han er vararepresentant til Stortinget og lenge engasjert seg for å få stanset utslippene av det radioaktive stoffet technetium-99. I fjor kunngjorde britiske myndigheter og Sellafield-eieren British Nuclear Fuels Ltd (BNFL) at disse utslippene heretter skulle renses. Swensen er ikke overbevist om at løftene er innfridd.

Brev til Bondevik

Han har nå sendt brev til statsminister Kjell Magne Bondevik der han etterlyser norsk oppfølging av Sellafield-saken.

«Det er svært beklagelig å konstatere at de (Sellafield-eier BNFL, red.anm.) ikke er villig til å fremlegge dokumentasjon vedrørende technetium-99 og renseprosessen. De forteller at de heller ikke kjenner til noen henvendelser fra norske myndigheter vedrørende dette», skriver Swensen i brevet til statsministeren.

Overfor BT uttaler Swensen at han har kontaktet både Statens strålevern og Miljøverndepartementet for å få svar på hva norske myndigheter har gjort for å skaffe seg dokumentasjon på at det radioaktive avfallet faktisk blir renset.

Muntlig forsikring

Fra strålevernet ble det opplyst at de har fått muntlige forsikringer fra britene om at renseteknikken fungerer. Swensen er likevel ikke tilfreds. Han var nylig i Sellafield, og ble ikke beroliget etter samtalene med representanter for selskapet som driver det omstridte reprosesseringsanlegget.

— Har du noen grunn til å tro at rensingen ikke finner sted?

— Jeg tror ingenting før de kan legge frem skikkelig dokumentasjon. Hvis resultatet av renseprosessen er så vellykket som de fremstiller den som, burde de selv vært tjent med å vise oss dette, sier Swensen.

Statssekretær Gunnar Kvassheim (V) ved Statsministerens kontor opplyser til BT at han har bedt den politiske ledelsen i Miljøverndepartementet om en orientering om hvordan Sellafield-saken er fulgt opp i forhold til britene.

Da Storbritannias rense-beslutning ble offentliggjort i fjor vår, innkalte statsminister Kjell Magne Bondevik til haste-pressekonferanse for å offentliggjøre gladnyheten. Gjennombruddet ble også betegnet som en stor seier for daværende miljøvernminister Børge Brende.

«Bygger på tillit»

Seniorrådgiver Fredrik J. Theisen er den i Miljøverndepartementet som kjenner Sellafield-saken best.

— Vi har ingen grunn til å betvile at rensingen av technetium-99 skjer i tråd med forutsetningene. Statens strålevern får jevnlige oppdateringer fra det britiske miljødirektoratet om utviklingen i renseprosessen og utslippene, sier Theisen.

— Det etterlyses offisiell dokumentasjon fra britisk side?

— Vi har tillit til opplysningene britiske forurensningsmyndigheter gir oss, og har ikke sett noen grunn til å kreve ytterligere dokumentasjon. Vi har uansett begrensete muligheter til å etterprøve dette, sier Theisen.