HANS K. MJELVA

Det gjekk så langt at Kjell Magne Bondevik nekta å stille i NRK-debattar, for å gje plass til Valgerd.

— Dette er eit svært sårt punkt, seier tidlegare politisk redaktør i BT, Olav Kobbeltveit.

Onsdag kjem han med ei ny bok om Valgerd Svarstad Haugland, mellom anna basert på ei rekkje intervju med Haugland og andre sentrale KrF-folk det siste halvanna året.

At ho aldri vart nummer ein i partiet fekk Haugland merke på fleire landsmøte etter ho vart vald til partileiar i 1995.

— Fredagen på landsmøtet var det ho som skulle halde tale. Det var greitt, ho fekk applaus. Men så neste dag kom Bondevik, statsministeren. Då reiste folk seg og det var store greier, seier Kobbeltveit.

Ifølgje Kobbeltveit legg ikkje Haugland noko skuld på Bondevik i denne saka. Det tok likevel tid før Bondevik forstod alvoret i saka.

— Bondevik seier til meg at han etter kvart vart klar over det, og at han då nekta å vere med i fjernsynsdebattar der andre partileiarar var med. Han måtte ta ein del slike grep rett og slett for å hjelpe henne, seier Kobbeltveit.

P4-opprør i Akershus

Kobbeltveit meiner Haugland står fram som ein uredd politikar, som har fått til mykje og som ikkje har vore redd for å ta stilling i kontroversielle saker. Men det har òg kosta henne politisk.

Ei av dei mest oppsiktsvekkjande nye opplysningane i boka er at Hauglands nei til å fornye konsesjonen for radiokanalen P4, er ein av grunnane til den store motstanden mot henne under årets nominasjonsstrid i Akershus.

— P4-delen av folket vart veldig forbanna for at dei ikkje fekk konsesjon, seier Kobbeltveit.

— Hadde det så mykje å seie?

— Ja, eg er veldig overraska over kor mange eg snakka med som var rasande. For dei vart dette eigentleg bestemmande for at «ho var ei merr», seier han.

I seg sjølv var ikkje dei kristne P4-lyttarane taleføre eller sentrale nok til å påverke nominasjonsprosessen. Men det vart dei, ifølgje Kobbeltveit, gjennom alliansen med høgresida i partiet, som ser på henne som for liberal.

— Krefter som Oslo Kristne Senter og Levande Ord såg at dei kunne spele på lag med den misnøya som var i P4-segmentet. Då vart dei etter kvart ein så stor og talefør fraksjon at dei byrja tru dei kunne vippe henne av pinnen i Akershus. Dei følte seg så sterke at dei lanserte alternative kandidatar, seier han.

For urban

Kobbeltveit meiner lærarungen frå Kvam paradoksalt nok blir oppfatta som for urban, av den lågkristne grasrota. Det blir ho ikkje i Oslo-pressa.

Haugland reknar sjølv kontantstøtta som hovudårsak til at ho er dårleg likt i Akersgata, seier Kobbeltveit. Ho fekk òg pepar fordi ho var negativ til homofili.

— Sjølv om ho er ein av dei mest liberale til homofile, er ho ikkje frilynt nok til at Akersgata blir nøgd, seier Kobbeltveit, som meiner eit av Hauglands problem difor er at ho har hamna mellom to stolar.

SÅRT PUNKT: For Valgerd Svarstad Haugland var det eit svært sårt punkt at ho aldri vart den verkelege leiaren i Kristeleg folkeparti. Ho kom alltid i skuggen av Kjell Magne Bondevik, skriv Olav Kobbeltveit i ei bok om Svarstad Haugland.<p/> ARKIVFOTO: ARNE HOFSETH