Dommen som ifølge Næringsliv24 ble avsagt mandag ettermiddag, frikjenner avisen VG i et injuriesøksmål som er anlagt av et iransk selskap. Tidligere har avisen også fått medhold av Pressens Faglige Utvalg da Ulltveit-Moe klaget inn VGs reportasjer om forholdet mellom Umoe og det iranske selskapet.

Spesielt interessant i dommen som ble avsagt av tingrettsdommer Christoffer Heffermehl er omta-len av hva retten mener skjedde.

Da VG begynte å skrive om at Umoes livbåtselskap hadde betalt bestikkelser for å få gjennomført et salg til et iransk firma, valgte Jens Ulltveit-Moe å sette ned et uavhengig granskingsutvalg med professor Janne Haaland Matlary, advokat Jan-Fredrik Wilhelmsen og Moelven-sjef Frode Alhaug.

I domspremissene skriver dommer Heffermehl at utvalget ikke hadde «tilstrekkelig årvåkenhet mot bevis som pekte i en annen retning enn det oppdragsgiver ønsket».

Ulltveit-Moe fastholder overfor Næringsliv24 at det var tre kompetente mennesker som undersøkte saken og at han fastholder at det absolutt ikke dreide seg om korrupsjon da pengene ble betalt.

Oslo tingrett har imidlertid en noe annen oppfatning.

Oslo tingrett mener det er sterkt sannsynlig at Jens Ulltveit-Moes selskap har betalt penger til bestikkelser.
Tor Høvik