Unge Høyre, samt fylkespartiene i Vestfold, Østfold og Nord-Trøndelag ville alle innføre jobbskattefradrag på linje med det man har i Sverige.

Fradraget skulle gis til alle som har jobb, og er flatt – det vil si uavhengig av inntekt. Østfold Høyre har tallfestet det til 500 kroner i måneden for hver arbeidstaker. Det betyr at hver enkelt av oss kan spare maksimalt 6000 kroner i året.

— Virker ikke

Under voteringen var det et soleklart flertall som stemte for å avvise forslaget.

— Dette forslaget virker ikke. Dersom alle som jobber skal få 6000 kroner i skattelette, vil det bety også alle som jobber deltid. Da har man ingen insentiver for å jobbe mer, sa nestleder Jan Tore Sanner.Høyres ledelse har også vært bekymret for kostnadene ved forslaget. Et generelt jobbskattefradrag på 500 kroner måneden til alle arbeidstakere vil koste staten rundt 13 milliarder kroner i året. Høyre-ledelsen ønsket heller å redusere formuesskatten og fjerne arveavgiften.

Fikk plaster på såret

— Poenget med jobbskattefradraget er å gjøre det mer attraktivt å gå fra trygd til lavtlønnet jobb. Skattelette bør ikke være et mål i seg selv, men et middel for å få flere i jobb, sier Erik Skutle, leder i Hordaland Unge Høyre.

Redaksjonskomiteen prøvde å komme forslagsstillerne i møte ved å åpne for et midlertidig jobbskattefradrag som skal gjøre det mer lønnsomt å gå fra trygd til jobb. Høyre vedtok også å gå inn for å redusere skatten på lave og vanlige lønnsinntekter.