Storberget mener det er uheldig at Sanner er styreleder ved senteret, som har fått to ekstrabevilgninger på til sammen 1 million kroner etter at Høyre kom i regjeringsposisjon.

Ekstrabevilgningene er gitt av Kulturdepartementet i fjor og Stortingets kulturkomité i år, og ikke finanskomiteen hvor Sanner er medlem. Kunstsenteret på Høvikodden i Bærum mottar totalt 4,4 millioner fra staten i år.

Stortingspresident Jørgen Kosmo gir Storberget langt på vei rett i argumentasjonen.

— Både statsråder og stortingsrepresentanter bør sørge for ikke å sitte i styrer som har direkte tilknytning til bevilgninger på statsbudsjettet, sier Kosmo til Aftenposten.

Sanner ser selv ingen grunn til å gi opp styrevervet så lenge han ikke sitter i kulturkomiteen.

— Det vil være håpløst hvis ikke stortingsrepresentanter skal kunne delta aktivt i samfunnslivet utenfor Stortinget, sier Sanner. (NTB)