Sandstrøm har rett til å behandle pasienter i sin psykologpraksis, men torsdag kan det være slutt, skriver Dagens Næringsliv.

Helsetilsynet har varslet Sandstrøm om at det vurderer å inndra autorisasjonen, etter at Fylkeslegen i Oslo har meldt Sandstrøm til tilsynet.

— Jeg kan bekrefte at vi har en tilsynssak til behandling, og at vi har orientert Sandstrøm om at vi vurderer å reagere mot ham, sier fagsjef Gorm Grammeltvedt i Helsetilsynet.

Sandstrøms advokat Tor Erling Staff er overfor Dagens Næringsliv uinteressert i å kommentere saken.

2. november gikk Fylkeslegen og Helsetilsynet til razzia mot Sandstrøms kontor i Oslo sentrum. Alle pasientjournalene og papirene ble beslaglagt.

Tilsynet har de siste årene behandlet 13 tilsynssaker mot Sandstrøm siden 1992, uten at det har funnet grunn til å reagere.