Styret i Sandefjord kommunale pensjonskasse har med øyeblikkelig virkning valgt å avslutte samarbeidet med Terra Fondsforvaltning, melder Sandefjords Blad.

Begrunnelsen er at man ikke ønsker å bli assosiert med Terra-navnet. Pensjonskassen anser ikke midlene som truet, men har likevel valgt å overføre 340 millioner kroner av pensjonsmidlene til DnB NOR.

Terra Fondsforvaltning er et søsterselskap til Terra Securities og har de samme eiere som selskapet som nå er konkurs.