Per Sandberg og Per Arne Olsen ble søndag gjenvalgt som henholdsvis 1. og 2. nestformann i Fremskrittspartiet. Partiformann Siv Jensen var ikke på valg.

Sandberg ble valgt med 209 av 222 stemmer, tretten delegater stemte blankt. Olsen fikk 223 av 227 stemmer. Fire stemte blankt.

Det ble ellers gjenvalg av hele sentralstyret, bortsett fra to nye varamedlemmer.

Sandberg er leder i Stortingets transport— og kommunikasjonskomité og representerer Sør-Trøndelag. I sin korte tale før valget tok han selvkritikk og lovet bot og bedring etter et par uheldige episoder siden han ble valgt for ett år siden. Sandberg er blitt tatt for å kjøre for fort, og før jul i fjor opptrådte han på Stortingets talerstol etter å ha drukket alkohol.

Nestleder Per Arne Olsen er ordfører i Tønsberg. Olsen har vært bystyremedlem i byen siden 1983. Han har også arbeidet flere år i Stortinget, blant annet som rådgiver for tidligere partiformann Carl I. Hagen. Per Arne Olsen har vært 2. nestleder i to år.

TILBAKE: Per Sandberg har beklaget de «uheldide episodene» han var vært innblandet i det siste året. Søndag fikk han full tillit fra Frps landstyremøte.
Falch, Knut