Lederen i Stortingets transport— og kommunikasjonskomité, Per Sandberg (Frp) er positiv til utspillet fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) som vil vurdere å gjøre enkelte fergestrekninger gratis.

Navarsete peker på Sverige, der det ikke koster noe for passasjerene å ta riksveifergene.

2,5 mrd. Driften av riksveifergene koster 2,5 milliarder kroner per år. Ekstraregningen blir om lag 1,3 milliarder kroner, ettersom Staten allerede betaler 1,2 millioner kroner i subsidier til drift av landets riksveiferger.

— Vi kan også se for oss en effektivitetsgevinst ved at billetteringen faller helt bort. Regningen kan dermed bli noe mindre, sier seksjonssjef Tor-Sverre Thomassen i fergeseksjonen i Vegdirektoratet til NTB. Han legger til at fergeseksjonen uansett er klar til å gjennomføre dette, dersom det blir besluttet fra politisk hold.

En effektivisering av billetteringen ved at passasjerer reiser gratis og at det bare betales for transport av biler på fergene er allerede er på trappene, men denne ordningen rokker ikke ved dagens 50-50-deling mellom Staten og passasjerene.

Fergedriften i Norge skiller seg fra Sverige på to måter. I Sverige er det Staten som driver fergene, mens det i Norge er fylkeskommuner og private aktører som eier fergerederiene. Dessuten er det flere riksveiferje-strekninger i Norge enn i Sverige, ca. 100 samband og rundt 150 strekninger.

Som riksveiene Lederen av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Per Sandberg (Frp), advarer mot å bruke begrepet «gratis» når det gjelder fergetransporten.

— Noen må betale regningen uansett, enten staten gjør det, trafikantene gjør det eller at det skjer i form av et spleiselag som i dag, sier Sandberg til NTB.

— Min og Fremskrittspartiets mening er at riksveifergene er en del av det norske riksveinettet, og vi ønsker velkommen et forslag som behandler fergereisende likt med andre som trafikkerer riksveiene våre. En ekstrakostnad for Staten på 1,3 milliarder kroner per år er ikke ille, i alle fall ikke sett i forhold til hva bilistene betaler inn i statskassen. Bilistene bidrar med 50 milliarder kroner per år til Staten, og får mellom 10 og 13 milliarder kroner tilbake. Om en plusser på 1,3 milliarder kroner for å gjøre riksveifergene gratis, er det fortsatt mye å gå på for Statens del, sier Sandberg.