Sandbekk er 51 år ble født i Oslo 7. mai 1950 og bosatt i Bergen.

Sandbekk er uteksaminert fra Sjøkrigsskolens operative linje i 1973. Han har etter det gjennomført blant annet Sjøforsvarets stabsskole II og i 1985 hovedkurset ved Forsvarets høgskole. I tillegg har Sandbekk en rekke kurs i inn— og utland.

I tillegg til lang skole- og sjøtjeneste har flaggkommandør Sandbekk blant annet følgende tjenestebakgrunn:

Staff Officer Allied Command Channel/Airborne Early Warning Staff, senior stabsoffiser ved Forsvarskommando Nord-Norge, Eskortefartøyinspektør ved Marineinspektørens stab, sjef for Sjøforsvarsstabens planavdelingen i Forsvarets overkommando og stillingen som Marineinspektør ved Marineinspektoratet.

Sandbekk ble utnevnt til flaggkommandør den 23. august 1999 og har siden 1. august 2001 innehatt stillingen som sjef Kysteskadren.

Han tiltrer stillingen fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer