– Prinsippet om at begge foreldrenes inntekt skal telle, er riktig, og det er også riktig å ta hensyn til samvær med bidragsbetaler, sier leder Rune Rækken.

Han er også positivt overrasket over at Barne— og familiedepartementet går inn for at reisekostnader ved samvær skal deles mellom foreldrene.

– Men vi mener bokostnader skal ut av regnestykket over hva det koster å forsørge et barn. Barn medfører økte bokostnader i begge husholdninger, sier han.

Rækken er også misfornøyd med at de nye reglene ikke tar hensyn til stordriftsfordeler ved å ha flere barn.

– Man skal betale like mye bidrag per barn, uansett hvor mange man har. Men det er ikke slik at barn nummer 4 er like dyrt som barn nummer 1. Statens institutt for forbruksforskning fastslår at det er stordriftsfordeler ved å ha flere barn, sier han.

NTB